Detské centrum FARBIČKA

Adresa Robotnícka 64, 90066 Vysoká pri Morave Email info@dcfarbicka.sk Telefón +421 908 095 723 Web www.dcfarbicka.sk

Detské centrum Farbička vo Vysokej pri Morave je súkromné predškolské zariadenie s denným režimom materskej školy s celoročnou pôsobnosťou.

Detské centrum „Farbička“ je súkromné predškolské zariadenie s denným režimom materskej škôlky, určené pre deti vo veku 2 – 6 rokov s celoročnou prevádzkou – denne od 7.00 hod. do 17.30 hod. Nachádzame sa v príjemnom prostredí obce Vysoká pri Morave – 25 km od Bratislavy – v novopostavenej budove s dvorom, ktorá spĺňa všetky kritériá potrebné pre vzdelávanie a výchovu dieťaťa. Uplatňujeme kvalitnú predškolskú výchovu vo všetkých výchovno-vzdelávacích zložkách.

PONÚKAME:

 • Celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v zmysle školského vzdelávacieho programu pre materské školy – ISCED 0.
 • Moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie.
 • Kvalitné, bezbarierové, zdravé a nealergizujúce priestory.
 • Vzdelaných, láskavých, starostlivých a trpezlivých pedagógov.
 • Individuálny prístup ku každému dieťaťu (malý kolektív detí).
 • Rešpektovanie potrieb a záujmov dieťaťa.
 • Istotu a bezpečie pre dieťa – deti sú počas pobytu v zariadení poistené proti úrazu (Union poisťovňa).
 • Zdravú a chutnú stravu, denný prísun ovocia a zeleniny, zdravý pitný režim.
 • Anglický jazyk hravou formou.
 • Krúžky – hudobný, dramatický, výtvarný, environmentálny- stretnutie so živými zvieratkami, krúžok šikovných rúk.
 • Spoločné podujatia: karneval, deň matiek, MDD, Mikulášsku besiedku, vianočnú besiedku, divadelné predstavenie pre deti, spoločné opekačky detí a rodičov.
 • V deň narodením každého dieťaťa oslava s darčekom.
 • Darček pre rodičov – ku koncu roka fotoalbum detí zo spoločných aktivít v škôlke.
 • Spoluprácu s rodičmi.
 • Okrem celodenného pobytu ponúkame aj poldenný pobyt, krátkodobé pobyty – 1 deň, 1 hodina, večer – 18.00 až 23.00 hod.

CENNÍK:

Celodenný pobyt ……………………………….230,00 €/mesiac – bez stravy
Poldenný pobyt …………………………………150,00 €/mesiac – bez stravy

Strava:
Celodenný pobyt ………………………………..2,80 €/deň
Poldenný pobyt ………………………………….2,20 €/deň

Krátkodobé pobyty /v prípade voľnej kapacity/:
1 deň …………………………………………………..15,00 € / bez stravy
1/2 deň …………………………………………………10,00 € / bez stravy
1 hodina ………………………………………………..3,00 €
Večer /medzi 18.00 – 23.00 hod./ ……………………5,00 €/hod.

 

 

Zdroj: www.dcfarbicka.sk