Detské centrum Dadaart

Adresa Bradáčová 7, Bratislava Email Telefón +421904427676, +421910540112 Web www.dadaart.sk

V októbri otvárame v Bratislave – Petržalke na Bradáčovej ul. ( za Technopolom ) detské centrum rodinného typu pre max. 13 detí od 3 do 6 rokov.

V októbri otvárame v Bratislave – Petržalke na Bradáčovej ul. ( za Technopolom ) detské centrum rodinného typu pre max. 13 detí od 3 do 6 rokov. Po telefonickom dohovore 0904427676 a 0910540112 si môžete prísť pozrieť naše priestory.

 

 • sme kvalifikovaná dvojica so skúsenosťami a praxou v alternatívnych materských školách a detských centrách pic s láskavým vzťahom k deťom.
 • V našom detskom centre v rámci stanovených zmysluplných hraníc a pravidiel uplatňujeme partnerský prístup k deťom a vedieme ich k samostatnosti, nezávislosti, aktivite a tvoritvosti.
 • naše detské centrum je zamerané na rozvoj dieťaťa prostredníctvom artefiletických tvorivých umeleckých aktivít.
 • metódami a technikami výtvarných, divadelných, hudobných a pohybových činností spracovávame rôzne tematické celky.
 • do tvorivých aktivít včleňujeme prvky angličtiny
 • pri práci s deťmi uplatňujeme princípy Montessori pedagogiky , ktorými vedieme dieťa k samostatnosti v sebaobslužných návykoch, k starostlivosti o prostredie a pomocou špeciálneho didaktického materiálu rozvíjame jeho intelektuálne schopnosti
 • v malom kolektíve detí vytvárame výborné podmienky na rozvíjanie komunikačných a sociálnych zručností každého dieťaťa, čím rozvíjame jeho sociálnu a emočnú inteligenciu s rešpektovaním individuálnych osobitostí a potrieb každého dieťaťa.
 • pic2

 • malá skupinka detí – maximálne 13, vytvára optimálne podmienky na prirodzený prechod dieťaťa z rodinného prostredia do kolektívu rovesníkov a jeho včleňovanie sa do komunity detí, s postupným, prirodzeným prijímaním zmysluplných spoločenských pravidiel v priateľskej, tvorivej atmosfére
 • náš vzťah k prírode a zdravému životnému štýlu uplatňujeme v každodenných aktivitách nášho detského centra
 • ponúkame raz do týždňa jazdenie na koni
 • pravidelné návštevy kultúrnych a športových podujatí v blízkom okolí

Zdroj: www.dadaart.sk