BlueBerry Hill

Adresa Podkolibská/Na Zlatej nohe 3, 83101 Bratislava Email bbhill@bbhill.sk Telefón +421 948 488 831 Web www.bbhill.sk

Naším hlavným cieľom je podporovať u detí poznávanie nových vecí, vlastnú samostatnosť a sebarealizáciu, sebadôveru, vzájomný rešpekt a lásku. Komunikácia u nás prebieha celý deň výhradne v angličtine.

Nástup dieťaťa do škôlky je zlomovým bodom v jeho živote, kedy prvýkrát opustí bezpečné náručie svojich rodičov. Prvýkrát vníma to, že je zrazu samé. Jeho malý svet, ktorému doteraz rozumelo, sa rozširuje o nových ľudí a prostredie. Táto skúsenosť môže byť pre dieťa nezrozumiteľná a tým pádom aj frustrujúca a traumatizujúca.

 

Obdobie, keď Váš drobček navštevuje škôlku, je rozhodujúce pre jeho ďalší psychický vývin. Formujú sa prvé sociálne vzťahy (mimo úzkej rodiny), učí sa komunikovať, vyjadrovať svoje potreby pred „cudzími“ ľuďmi. Získava nové vedomosti, učí sa novým zručnostiam. Škôlka by sa mala stať skvelým miestom, kde sa cíti príjemne a bezpečne a zároveň čas, ktorý v nej pobudne by mal byť zmysluplný a inšpirujúci.

Aby sme predišli traumatizácii dieťatka, je dôležité ho na tento veľký krok v jeho živote pripraviť.

Celý koncept je založený na:

  • poskytovaní komplexnej starostlivosti pre každé dieťa a jeho rodinu individuálne
  • podpore a pomoci rodičom „ako vychovávať a pochopiť potreby ich detí“
  • podpore, odbornej pomoci a motivácii pre rodičov a deti, ako nájsť spôsob na riešenie ťažkých situácií v ich životoch od prenatálneho obdobia až po dospelosť.

Naším hlavným cieľom je podporovať u detí poznávanie nových vecí, vlastnú samostatnosť a sebarealizáciu, sebadôveru, vzájomný rešpekt a lásku. Komunikácia u nás prebieha celý deň výhradne v angličtine.

Vo vzdelávaní aplikujeme prístup založený na potrebách jednotlivých detí. Naším cieľom je stimulovať aktívne učenie a celkový rozvoj dieťaťa a tým posilniť jeho potenciál, intelekt a aktivitu. Zdôrazňujeme ľudskosť, toleranciu a rešpekt voči kamarátom.

Kurikulum (vyučovací program) je tvorený tematicky (projektovou metódou). Každý týždeň je určitá téma, podľa ktorej sa deti učia vzájomným vzťahom a súvislostiam. Vedieme ich k prepájaniu vedomostí, hlavne prostredníctvom tvorivých činností.

 

V čom sme iný?

Škôlka je bezpečný ostrov, na ktorý sa počas celého života vraciame späť. Práve preto myslíme na dôležitosť správne podchytiť potreby detí v rannom veku, podľa čoho sme aj vytvorili unikátny výchovno-vzdelávací program ART&PLAY.

ART & PLAY je program, ktorý jedinečne spája výučbu v anglickom jazyku s hrou a tvorivými aktivitami. Jeho hlavnou náplňou je budovať detský potenciál, fantáziu, talent a nadanie.

Ponúkame rodičom jedinečnú možnosť porozumieť svetu fantázie svojho dieťatka.

BlueBerry Hill ponúka všetkým klientom maximálny komfort vo forme exkluzívneho portfólia služieb.

 

 

Zdroj: www.bbhill.sk