Bambino – súkromné predškolské a opatrovateľské centrum

Adresa Pod Sokolice 1, 81101 Trenčín Email Telefón +421905209451 Web www.skolka-bambino-trencin.sk

Novootvorené súkromné predškolské a opatrovateľské centrum v priestoroch bytového komplexu Domus Petra (pri Maxe) v Trenčíne. Pri zápise do 2012, nástupný mesiac za polovicu.

K dispozícii je veľká záhrada s preliezkami a pieskoviskom. Poskytujeme Vášmu dieťatu starostlivosť a bilinguálne vyučovanie pod dohľadom kvalifikovaného personálu v čase od 7:00 do 17:00. V pedagogickej praxi nášho predškolského zariadenia bude aplikovaný model humanistického štýlu výchovy, prosociálny výchovný štýl podľa R.Roche Olivara. V tomto výchovnom štýle dospelý akceptuje osobnosť dieťaťa, prejavuje mu pozitívne city,pripisuje mu pozitívne vlastnosti a získava ho pre spoluprácu s deťmi a dospelými. Je pre nás dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom by deti mohli s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet.

 

Obedy sú zabezpečené formou dovozu z reštaurácie, ktorá je na túto činnosť zameraná. Olovrant a desiatu podáva zdravotná sestra, z ktorých vzorky kontroluje úrad verejného zdravotníctva.

Prečo Bambino? Výchova a vzdelávanie detí od 1,5 rokov, od 7:00 do 17:00 hod., kvalifikovaný personál ( zdravotná sestra, pedagogička), babysitting mimo otvaracích hodín (večer, cez víkendy a sviatky), krúžky a aktivity podľa skutočného záujmu detí, (hudobná škola YAMAHA CLASS, tanečný krúžok…), každý Bambinačik dostane po 1 roku v škôlke fotoalbum s fotkami dní strávených v BAMBINE.

 

Deň v Bambíne : 07:00 – 09:00 Prichádzame do BAMBINA, hry podľa detí
09:00 – 09:30 Ranné cvičenie a naberáme silu
09:30 – 10:00 Desiata, podľa výberu
10:00 – 10:45 Učíme sa a vzdelávame
10:45 – 12.00 Hráme sa na čerstvom vzduchu
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 12:45 Pripravujeme sa na poobedňajší odpočinok
12:45 – 13:00 Čas na rozprávku
13:00 – 14:30 Spinkáme a oddychujeme
14:45 – 15:15 Olovrant, podľa výberu
15:15 – 16:00 Záujmová činnosť, krúžky
16:00 – 17:00 Hráme sa a zabávame.

 

Zdroj : Bambino

Zdroj: www.skolka-bambino-trencin.sk