BabyPark PINGUIN

Adresa Padlých hrdinov 25/A, 82106 Bratislava Email info@bppinguin.sk Telefón +421 904 637 777 Web www.bppinguin.sk

Vítame Vás na BabyPark PINGUIN, ktorá je určená pre detičky vo veku od 1,5 do 6 rokov. BabyPark sa nachádza v rodinnom dome s vlastným, upraveným dvorom pre hru a pohyb detí na čerstvom vzduchu, s pohodlným prístupom a miestami na parkovanie.

BabyPark PINGUIN – najstarostlivejší zo všetkých

V BabyPark PINGUIN Vaše dieťa nadobudne „1.000.000″ poznatkov.

Vítame Vás na BabyPark PINGUIN, ktorá je určená pre detičky vo veku od 1,5 do 6 rokov. BabyPark sa nachádza v rodinnom dome s vlastným, upraveným dvorom pre hru a pohyb detí na čerstvom vzduchu, s pohodlným prístupom a miestami na parkovanie.

 

V BabyPark PINGUIN pre Vaše detičky zabezpečíme:
Príjemné domáce prostredie s rodinnou atmosférou, láskavým prístupom a hlavne odborným pôsobením kvalifikovaných pedagógov s ukončeným stredným a vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo pre materské školy a pedagogika detí predškolského veku. Kvalifikovaný personál s praxou a skúsenosťami v predškolskom zariadení, sú zárukou odborného a zodpovedného prístupu k práci s deťmi (vrátane predškolskej prípravy). Našim cieľom je komplexne rozvíjať detskú osobnosť s prihliadnutím na jeho individualitu a danosti, k čomu nám napomáhajú kvalitné materiálno-didaktické pomôcky.

 

Malé skupinky s maximálnym počtom 10 detí nám umožňuje dôrazný individuálny prístup a možnosť odhaľovať u detí od útleho veku talent, komunikačné schopnosti a takisto aj jeho prirodzený vývin. Vedieme deti k ohľaduplnosti, rešpektovaniu potrieb druhých, kamarátstvu a k odbúraniu egocentrizmu. Postupnou systematickou prácou s dominantným postavením hry a množstvom činností, pripravíme deti na vstup do školy.

 

Počas celého dňa komunikujeme s deťmi bilingválne – anglicky a slovensky. Postupne sa u starších detí kladie väčší dôraz na anglický jazyk. Prostredníctvom správne volených prostriedkov a metód denne oboznamujeme deti hravou formou s angličtinou. V rámci týždenných tém a rôznych komunikačných situácií v anglickom jazyku, rozvíjame u detí ich slovnú zásobu. Pri osvojovaní materinského jazyka nezabúdame na spoluprácu s logopédom.

 

Čo všetko čaká Vaše deti v BabyPark PINGUIN:

 • celoročná prevádzka
 • 1x do mesiaca „Piatková noc v BabyPark PINGUIN“
 • narodeninové oslavy Vášho dieťaťa v priestoroch BabyPark PINGUIN s pozvanými kamarátmi
 • (podľa dohody zabezpečíme výzdobu, tortu, občerstvenie, animácie, program atd.)
 • vianočný večierok s rodičmi, stretnutie mamičiek ku Dňu matiek
 • karneval, halloween party,
 • divadelné predstavenia
 • výlety, školy v prírode
 • plavecký kurz
 • saunovanie, soľná jaskyňa
 • korčuľovanie, lyžovanie
 • tvorivé dielne, výtvarný krúžok
 • cvičenie a tancovanie
 • hudobno – pohybový krúžok
 • spevácky krúžok
 • logopéd, psychológ, stomatológ
 • letné denné tábory (aj pre deti, ktoré nenavštevujú BPP)

 

Priestory BabyPark PINGUIN sú vybavené čističkou vzduchu, ktorá zabezpečuje, aby miestnosti boli bez prachu, smogu, vírusov a všetkých nečistôt nachádzajúcich sa v ovzduší. Zároveň vzduch ionizuje, čo je nevyhnutné najmä pre alergikov, resp. astmatikov.

BabyPark PINGUIN spĺňa všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy a má súhlas na prevádzku od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR.

V prípade vášho záujmu vieme zabezpečiť starostlivosť o Vaše dieťatko aj v čase, keď je BabyPark PINGUIN zatvorený.

Starostlivosť o Vaše dieťatko zabezpečíme aj počas víkendov, večerov a sviatkov. Takúto službu je však potrebné nahlásiť včas a je samostatne spoplatnená.

 

Denný program:

07:00 – 09:00 Prichádzame do BabyParku

09:00 – 09:30 Cvičíme a naberáme silu

09:30 – 10:00 Papáme desiatu

10:00 – 10:45 Učíme sa a vzdelávame

10:45 – 12.00 Hráme sa na čerstvom vzduchu

12:00 – 12:30 Obedujeme

12:30 – 12:45 Pripravujeme sa na poobedňajší odpočinok

12:45 – 13:00 Čas na rozprávku, relax pri hudbe

13:00 – 14:30 Spinkáme a oddychujeme

14:45 – 15:15 Papáme olovrant

15:15 – 16:00 Záujmová činnosť, krúžky

16:00 – 18:00 Hráme sa a zabávame

Zdroj: www.bppinguin.sk