Veľký vianočný jarmok v Madarase 2014

Adresa , Spišská Nová Ves Email Telefón Web

Ľudové umelecké remeslá a remeselný jarmok

Zdroj: OC MADARAS

Zdroj: