EUROCORD-SLOVAKIA – darujte život dvakrát

Adresa Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava Email eurocord@eurocord.sk Telefón +421 2 5479 1064 Web www.eurocord.sk

Pupočníková krv obsahuje vzácne krvotvorné bunky. Od prvej úspešnej liečby v roku 1988 sa použila už pre viac ako 25 000 pacientov vo svete. Pupočníková krv rozširuje možnosti modernej medicíny. Môže sa použiť na liečbu samotného dieťaťa, ktorému bola odobratá, jeho súrodencov, ale aj cudzích nepríbuzných pacientov.

Pupočníková krv obsahuje vzácne krvotvorné bunky. Od prvej úspešnej liečby v roku 1988 sa použila už pre viac ako 25 000 pacientov vo svete.

 

Pupočníková krv rozširuje možnosti modernej medicíny. Môže sa použiť na liečbu samotného dieťaťa, ktorému bola odobratá, jeho súrodencov, ale aj cudzích nepríbuzných pacientov.

Poslaním verejnej banky pupočníkovej krvi je získať pupočníkovú krv od dobrovoľných darkýň a umožniť, aby každý pacient na svete, ktorý potrebuje transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek, našiel vhodného darcu.

 

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Bol založený v roku 1997 ako občianske združenie. Na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR prevádzkuje laboratóriá, oprávnené spracovať a uskladňovať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a kostnej drene. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek je odborným garantom pre rodinnú banku pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Register je členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW a je tiež napojený najpojený na medzinárodnú výmennu sieť EMDIS. Je členom ďalších prestížnych svetových organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi (WMDA, NetCord).

Kmeňové bunky, spracované v laboratóriách Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, sú akceptované na liečbu v transplantačných centrách doma a v zahraničí .

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek realizuje viaceré verejno-prospešné aktivity:

  • Prevádzkuje verejnú banku pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia.
  • Realizuje bezplatné odbery pre chorého súrodenca – tzv. súrodenecké odbery.
  • Spracováva krvotvorné bunky z kostnej drene a periférnej krvi na transplantácie pre detských pacientov.
  • Participuje na výskumných projektoch zameraných na štúdium kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.

 

 

Pupočníkova krv

Po narodení dieťaťa ostáva časť jeho krvi v placente a pupočnej šnúre. Tejto krvi hovoríme pupočníková krv. Pupočníková krv obsahuje vzácne kmeňové bunky. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že obsahuje aj také typy kmeňových buniek, ktoré sa v podobnom zložení v krvi už nikdy počas života nevyskytnú. Najdôležitejšie z nich sú tzv. krvotvorné kmeňové bunky. Dnešné moderné technológie umožňujú uchovať bunky z pupočníkovej krvi na dlhé obdobie.

Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa dnes využívajú na liečbu (transplantáciu) pri mnohých závažných ochoreniach, ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu a iné.

 

Plasticita kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

Zdroj: www.eurocord.sk