Mestské kultúrne stredisko Senec LABYRINT

Adresa Nám. 1. mája 2, 90301 Senec Email msks@e-net.sk Telefón +421911280603 Web www.msks-senec.sk

Ponúka širokej verejnosti možnosti na spoločenské, pohybové, výtvarné a relaxačné vyžitie.

Mestské kultúrne stredisko Senec LABYRINT ponúka širokej verejnosti možnosti na spoločenské, pohybové, výtvarné a relaxačné vyžitie. Súčasne slúži ako alternatívny umelecký priestor. Veľká hala je využívaná podľa potreby predovšetkým ako koncertná a divadelná sála, prípadne na organizovanie rôznych prezentačných podujatí, workshopov a tvorivých dielní.

Ostatné miestnosti sú vhodné pre menšie skupiny na cvičenie, tanec, spev, tvorivé hry, výtvarnú tvorbu, jazykové kurzy, relaxáciu a oddych. Galéria má štyri miestnosti určené na vystavovanie diel profesionálnych aj amatérskych umelcov. Labyrint ročne navštevuje množstvo návštevníkov a spolu s výnimočnými priestormi vytvárajú úžasnú tvorivú atmosféru.

Zdroj: www.msks-senec.sk