design factory _ sýpka jarovce

Adresa Jantárová, 851 10 Jarovce Email info@designfactory.sk Telefón +421907666716 Web www.designfactory.sk

Okrem búrania industriálnych areálov, málo čo dnes vzbudzuje takú pozornosť a záujem verejnosti o priemyselné dedičstvo ako práve projekty jeho konverzií. Tie úspešnejšie z nich poukazujú na to, ako sa s touto témou vyrovnávame na Slovensku, v akom stave je naše vnímanie týchto často opomínaných stavieb a  zápas o uchovanie stôp minulosti, ktorý nebude nikdy vyhratý, či ukončený.

Téma konverzií industriálnych priestorov na funkčné budovy naplnené novým obsahom je agendou Design factory už od roku 2005, kedy konverziou starej priemyselnej haly ukázalo širokej verejnosti možnosti jej aktívneho zaradenia do kultúrneho života mesta ako jeden z prvých priekopníkov na Slovensku.

„Priemyselné dedičstvo a jeho ochrana je na Slovensku stále aktuálna téma, pretože medzi ľuďmi nie je zatiaľ dostatočné vžitá a laickej verejnosti je pomerne neznáma.“

Zdroj: www.designfactory.sk