Cvičenie pre detičky a mamičky

Adresa Agátová 16, 90031 Stupava Email happy@jaspis.sk Telefón +421 908 754 065 Web www.happy.jaspis.sk

Cvičenie podporuje motorický vývin dieťatka a koordináciu jeho pohybov. Pravidelné cvičenie zároveň podporuje aj rečový a rozumový vývin (rozvoj slovnej zásoby.

Cvičenie je rozdelené na niekoľko častí – pokojnejšia na zemi, cvičenia a tance v priestore, práca s fitloptami, voľná hra a podobne. Počas lekcie sa striedajú aktivity zamerané na uvoľnenie, s činnosťami, ktoré si vyžadujú pozornosť. Tiež sa striedajú aktivity, ktoré sú zamerané viac na dieťatko, s tými ktoré robia rodič a dieťatko spolu. Detičky využívajú počas lekcie rôzne pomôcky ako motorický chodník, padák, gymnastické lopty a fitlopty, ale aj hračky a hudobné nástroje. Aktivity a činnosti na hodine podporujú vyvážený psychomotorický vývin dieťaťa. Spolu s rodičmi pozorujeme a rozvíjame činnosti, ktorými sú deti prirodzene vybavené.

Naše aktivity organizujeme formou kurzu, s presne stanovenými termínmi a časmi, v malých uzavretých skupinách. V každom detskom kurze je zahrnutá jedna hodina ZDARMA, ktorá slúži ako náhradná hodina ak niekedy s dieťatkom na cvičenie nemôžete prísť, prípadne ako bonusová hodina, ak ste počas kurzu žiadnu hodinu nevynechali.

Zdroj: www.happy.jaspis.sk