Centrum BASIC Bratislava

Adresa Lazaretská 23, 81109 Bratislava Email ba@centrumbasic.sk Telefón +421905462885 Web www.problemysucenim.sk

Naši lektori presnými študijnými postupmi pomôžu študentovi odstrániť súčasné problémy v učení a privedú ho k tomu, že samé dokáže zbadať prekážky pri učení.

Učíte sa s vašimi deťmi každý deň? Trvá to neprimerane dlho? Máte pocit, že už ste vyskúšali všetko a dieťa stále nerozumie? Pozorujete pri učení niektorý z týchto problémov?

  • nechuť k učeniu
  • nedostatok sústredenosti
  • nesamostatnosť pri učení
  • domýšľanie slov pri čítaní, zasekávanie sa
  • dieťa si nepamätá text, ktorý prečítalo
  • nechuť k písaniu, vynechávanie písmen
  • problém s i/y
  • zlá pamäť

Doučovanie je určené každému, kto má problémy s čítaním, písaním, gramatikou alebo s učením celkovo. Môžu to byť žiaci prvého či druhého stupňa ZŠ, ako aj študenti SŠ a VŠ. Výnimkou nie sú ani dospelí a naše centrum je určené aj pre nich.

Ak chcete aby vaše dieťa prosperovalo v škole, patrilo medzi schopných študentov a malo istotu v tom, že vie použiť všetky informácie vždy keď potrebuje, musí dobre rozumieť tomu, čo sa učí, čo robí a prečo to robí.

Naši lektori presnými študijnými postupmi pomôžu študentovi odstrániť súčasné problémy v učení a privedú ho k tomu, že samé dokáže zbadať prekážky pri učení a je schopné ich odstrániť.

Ako prebieha doučovanie?

Doučovanie prebieha individuálnou formou – jeden vyškolený lektor, jeden maximálne dvaja žiaci. Hodiny prebiehajú priamo v centre BASIC. Čas sa prispôsobuje schopnostiam a tempu každého študenta.

Na doučovanie je potrebné chodiť minimálne 2xtýždenne na 2 vyučovacie hodiny (t.j. 2×45 minút). Jeden cyklus obsahuje 16 vyučovacích hodín. Cena závisí od počtu absolvovaných cyklov. Skúsenosti ukázali, že na zvládnutie problémov s učením, je potrebné absolvovať minimálne tri a viac cyklov.

Prihlásiť sa a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka. Na úvodnej bezplatnej konzultácii zistíme aktuálnu situáciu v učení. Na základe výsledkov je stanovený individuálny plán doučovania, kde sa zameriavame na odstránenie konkrétnych problémov študenta.

Zdroj: www.problemysucenim.sk