Dom kultúry Zrkadlový háj

Adresa Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 5, Petržalka Email Telefón +421 2 68 299 219 Web www.kzp.sk

Kultúrno-osvetové zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka.

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY (ďalej len „KZP“) vznikli v roku 1986 a sú kultúrno-osvetovým zariadením, ktorého zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka.
Kultúrne zariadenia Petržalky majú k dnešnému dňu v správe 3 zariadenia, v ktorých zabezpečujú svoju činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny:
Dom kultúry Zrkadlový háj – Rovniakova 3
Dom kultúry Lúky – Vígľašská 1
CC Centrum – Jiráskova 3

V uvedených 3 zariadeniach KZP vykonávajú svoju činnosť Artkino Za zrkadlom a Kino Lúky.

Každý klub a zariadenie KZP má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z priestorového riešenia, technického zabezpečenia, umiestnenia objektu a záujmu návštevníkov.

 

Dom kultúry Zrkadlový háj

je žánrovo najbohatšie kultúrne zariadenie, podujatia pre deti, mládež a dospelých

 • hudobno-tanečné podujatia
 • tanečné zábavy
 • divadelné predstavenia
 • talk show, kabarety
 • koncerty
 • folklórne podujatia
 • festivaly
 • filmovo-hudobné projekty
 • multimediálne podujatia
 • eventy, plesy
 • súťaže
 • akadémie
 • prednášky
 • tvorivé dielne pre deti a mládež

Zdroj: kulturavpetrzalke.sk