Dom kultúry Lúky

Adresa Vigľašská 1, 851 07 Bratislava - Petržalka Email dkl@kzp.sk Telefón +421 2 63 835 404 Web www.kzp.sk

Kultúrno-osvetové zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka.

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY (ďalej len „KZP“) vznikli v roku 1986 a sú kultúrno-osvetovým zariadením, ktorého zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka.
Kultúrne zariadenia Petržalky majú k dnešnému dňu v správe 3 zariadenia, v ktorých zabezpečujú svoju činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny:
Dom kultúry Zrkadlový háj – Rovniakova 3
Dom kultúry Lúky – Vígľašská 1
CC Centrum – Jiráskova 3

V uvedených 3 zariadeniach KZP vykonávajú svoju činnosť Artkino Za zrkadlom a Kino Lúky.

Každý klub a zariadenie KZP má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z priestorového riešenia, technického zabezpečenia, umiestnenia objektu a záujmu návštevníkov.

 

Dom kultúry Lúky

Hudobná a divadelná scéna, podujatia pre deti, mládež a dospelých

 • kino
 • divadelné predstavenia
 • music cluby
 • hudobno-tanečné zábavy
 • cestovateľské kluby
 • festivaly
 • koncerty
 • prednášky
 • tvorivé a zábavné podujatia pre deti
 • kurzy, krúžky
 • klubovňa
 • záhrada
 • výstavy

Zdroj: kulturavpetrzalke.sk