Vydavateľstvo Buvik

Adresa P.O.BOX 18 814 99 Bratislava 1, Bratislava Email buvik@buvik.sk Telefón +421 2 5441 6092 Web www.buvik.sk

Vydavateľstvo Buvik sa zameriava na vydávanie umelecky hodnotných diel pôvodnej literatúry, vydáva diela klasických i súčasných spisovateľov. Knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach.

Kedy sa Buvik narodil

BUVIK malý panáčik v modrej kombinéze a modrom cylindríku, ktorý pochádza z rozprávky a rozprávky rozdáva, je symbolom vydavateľstva
BUVIK narodil sa 1. septembra 1991 s ambíciami stať sa špecializovaným vydavateľstvom najmenších detí a začínajúcich čitateľov
BUVIK zameriava sa na vydávanie umelecky hodnotných diel pôvodnej literatúry, vydáva diela klasických i súčasných spisovateľov. Knihy zo zlatého fondu detskej literatúry ilustrujú vynikajúci ilustrátori pre deti
BUVIK vydáva veľa kníh poézie pre deti na rozvíjanie fantázie a celého bohatstva materinskej reči, klasické i autorské rozprávky, príbehy a rozprávky zo života detí, rozprávky o zvieratkách, bájky, povesti a báje, životopisy slávnych osobností
BUVIK v roku 1994 pripravil jedinečný projekt pre deti s poruchami sluchu, obrázkovú čítanku Päť prštekov na ruke. Slovenská televízia podľa nej nakrútila 100 minutovú videokazetu. Vydavateľstvo Buvik v spolupráci s PSS vydalo plagát s medzinárodnou prstovou abecedou na vzájomnú komunikáciu zdravých a nepočujúcich detí
BUVIK nadväzuje kontakty s najlepšími tvorivými kultúrnymi inštitúciami v rozličných mestách Slovenska: Piešťany, Martin,Vrútky, Žilina, Trnava, Senica, Pezinok, Trenčín, Nitra, Trebišov a v ich galériách, múzeách, knižniciach organizuje výstavy kníh a originálov najlepších ilustrátorov svojich kníh, organizuje vorkšopy, stretnutia s deťmi a spisovateľmi a semináre pre učiteľov slovenského jazyka a pracovníkov knižníc
BUVIK v roku 2002 inicioval založenie neziskovej organizácie OSMIJANKO, celoslovenského čitateľského klubu. Jeho ambíciou je prebúdzať v deťoch pekný vzťah ku knihe od malička a v literárnej súťaži – Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty – učiť deti obohacovať svoje detstvo o zážitky z kníh, intenzívne prežívať prvé čitateľské dobrodružstvá a povýšiť knihu na celoživotného priateľa
BUVIK knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach. Zápis na čestnú listinu IBBY získali Svetozár Mydlo, Oľga Bajusová a Dušan Kállay, Ján Uličiansky. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska získali vysoké ocenenie Oľga Bajusová, Ľuba Končeková-Veselá, Miroslav Cipár, Svetozár Mydlo, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Miroslav Válek, Ľuboslav Paľo, Peter Čisárik, Maja a Stano Dusíkovci. Zlaté jablko BIB 2001 a  Plaketu BIB 2009 získala Jana Kiselová – Siteková

Zdroj: www.buvik.sk