Sovičkovo súkromná opatera v domčeku

Adresa Kukučínova 31, Trnava Email anna.tisovicova@gmail.com Telefón 0902 575 128 Web

Súkromná opatera detí v domčeku – Sovičkovo
Prevádzka – nepretržite

Deti od 2-5rokov majú režim ako v škôlke. Od 6-10rokov, postrážim, doučíme sa, čo treba. Na požiadanie aj strava. Všetko ostatné sa dozviete osobne u nás v Sovičkove.

Cenník

 

Hodina, každá začatá hodina

Deti od 2-5 rokov        1,50 Eur

Deti od 6-10 rokov      2,00 Eur

Nočný pobyt              15,00 Eur

Raňajky                       0,60 Eur

Desiata                       0,60 Eur

Obed                          1,80 Eur

Olovrant                     0,60 Eur

Večera                        1,20 Eur

 

 

Zdroj: www.facebook.com

Zdroj: