Opatrovanie detí v minikolektíve – KOŠICE

Adresa , Košice Email Telefón Web

Ponúkame opatrovanie a starostlivosť o Vaše detičky vo veku 1–4 rôčkov. Môžeme Vám ponúknuť citlivú a odbornú starostlivosť rodinného typu v pekných priestoroch v Košiciach – Staré mesto v útulnom prostredí. Chceme vynaložiť maximálne úsilie o zabezpečenie spokojných srdiečok Vašich drobcov a tiež Vás, rodičov.

Ponúkame opatrovanie a starostlivosť o Vaše detičky vo veku  1–4 rôčkov. Môžeme Vám ponúknuť citlivú a odbornú starostlivosť rodinného typu v pekných priestoroch v Košiciach – Staré mesto v útulnom prostredí. Chceme vynaložiť maximálne úsilie o zabezpečenie spokojných srdiečok Vašich drobcov a tiež Vás, rodičov.

 

Sme dve mladé, milé, zohraté pedagogičky s odborným vysokoškolským vzdelaním so štátnicou z psychológie a pedagogiky, s vychovávateľskou praxou a jedna z nás má skúsenosť ako au- pair v zahraničí. Sme tu pre Vás každý pracovný deň v roku od 7:00  do 17:00 hod, prípadne podľa dohody aj dlhšie.

 

Naším cieľom je rozvíjať komunikáciu Vašich detičiek, budovať ich slovnú zásobu v materinskom jazyku ako aj v anglickom jazyku, samozrejme formou hry, vlastnú sebarealizáciu, ale aj hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru, zdravý spôsob života, úctu a toleranciu k sebe samému aj k tomu druhému a to všetko hravou formou, individuálnym prístupom a cielenými aktivitami.  Podporujeme individualitu a rozdielnosť každého jednotlivca, ale zároveň učíme spolupatričnosti ku skupine, kolektívu, vzájomnej pomoci, slobodnému rozhodovaniu sa bez nátlaku a zákazov. U detí chceme podporovať tvorivosť, samostatnosť a schopnosť vidieť v problémoch len jednotlivé úlohy, ktoré sa spoločne učíme zdolávať. Detičky chceme viesť k základným pravidlám slušného správania, stolovania, hygienickým návykom a to všetko s láskou a úsmevom. Hlavnou motiváciou je ocenenie a pochvala, pretože každé dieťa si zaslúži byť chválené.

 

Ponúkame:

Dlhodobú starostlivosť- celodennú a poldennú

Občasnú (hodinovú) starostlivosť

-opateru detí v noci- na ktorej sa vopred dohodneme

-opateru počas Vašich nákupov, či vybavovania na úradoch

 

V prípade záujmu nás kontaktujte  na t.č. 0911902718 alebo 0905173606

email: opatrovanie.anjelik@gmail.com

Zdroj: