Opatrovanie detí | Košice

Adresa Ostravská 2, Košice Email LudmilaV87@gmail.com Telefón 0907 435 640 Web

Opatrovanie detí počas letných prázdnin, prípadne dlhšie

Mám 25 rokov a pochádzam z Košíc. Ukončila som štúdium na pedagogickej fakulte- odbor predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Mám dvojročnú prax v základnej škole, dvojročnú prax v materskej škole a počas letných prázdnin som poskytovala opatrovanie dieťaťa vo veku 4 rokov, čomu sa chcem venovať aj v súčasnosti. Okrem bežnej starostlivosti a rôznych aktivít môžem ponúknuť vášmu dieťaťu aj základy anglického jazyka.

 

Počet detí by nemal presahovať číslo päť, nakoľko sa im chcem venovať najmä individuálne.

Cena dohodou.

Zdroj: