Kunsthalle Bratislava

Adresa Nám SNP 12, 81106 Bratislava Email info@kunsthallebratislava.sk Telefón +421 2 204 715 04 Web www.kunsthallebratislava.sk

Poslaním KHB je mapovať, vedecky spracovávať a sprístupňovať vizuálne umenie domácemu a zahraničnému publiku.

Kunsthalle Bratislava (KHB) vznikla ako výsledok boja konktrétnych výtvarníkov a teoretikov, ale aj širšej kultúrnej verejnosti za vytvorenie reprezentatívneho výstavného priestoru v centre Bratislavy. Pokiaľ porovnateľné pracoviská iných kultúrnych oblastí (napríklad Slovenské centrum dizajnu, Hudobné centrum, Divadelný ústav, Filmový ústav, Literárne informačné centrum) vykonávajú svoje aktivity už desaťročia, na Slovensku dodnes neexistovala organizácia, ktorá by systematicky zhromažďovala informácie o vizuálnom umení.

KHB bude prostredníctvom výstavných projektov, knižnice, archívu, webstránky, časopisu, newslettru prepojeného s vedeckým pracoviskom sprístupňovať a zároveň zastrešovať vizuálne umenie na Slovensku.

KHB je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Sídli vo výstavných priestoroch Domu Umenia v centre Bratislavy (Nám. SNP 12). Výtvarné umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné je sprístupňované novým experimentálnym modelom. Na výstavách sa stretnete s mediátormi – mladými ľuďmi, ktorí sú špeciálne vyškolení a pripravení približovať a sprístupňovať výtvarné umenie divákom.

Kunsthalle LAB je tzv. „window gallery“, ktorá cez výklady nadväzuje komunikáciu s okoloidúcim publikom. Program je založený na dynamickom modeli krátkych výstav, ale súčasťou priestoru bude aj malá knižnica a pravidelne sprístupňovaný archív.

Kunsthalle KLUB pôsobí v priestoroch V-klubu a v rámci viacerých kurátorských cyklov sprístupňuje súčasné vizuálne umenie prostredníctvom prednášok, diskusii, projekcii, seminárov a konferencii.

Zdroj: www.kunsthallebratislava.sk