Hovoriace knihy

Hovoriace knihy predstavujú jedinečnú novinku na slovenskom trhu. Výrazným spôsobom obohatia slovenský knižný trh a čitateľom ponúknu zážitok z používania klasickej knihy moderným spôsobom.
Hovoriace knihy sú klasické knihy, ktoré majú na jednotlivých stranách neviditeľný kód, ktorý v hovoriacom pere spúšťa zvukové súbory.

Hovoriace knihy predstavujú jedinečnú novinku na slovenskom trhu. Výrazným spôsobom

obohatia slovenský knižný trh a čitateľom ponúknu zážitok z používania klasickej knihy moderným spôsobom.

Hovoriace knihy sú klasické knihy, ktoré majú na jednotlivých stranách neviditeľný kód, ktorý v hovoriacom pere spúšťa zvukové súbory. Hovoriace pero je kompatibilné so všetkými hovoriacimi knihami. Každá kniha má svoj softvér, ktorý sa jednoducho nahrá do hovoriaceho pera.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/86701349/mardur2.jpg

 

Hovoriace knihy sú určené pre najmenšie deti, ako aj pre predškolákov a školákov na základných i stredných školách. Hovoriace knihy obsahujú rôzne zvuky, básničky, pesničky, príbehy, úlohy a informácie, ktoré deti získavajú prikladaním hovoriaceho pera na obrázky alebo text. Deti, ktoré ešte nevedia čítať, sa dokážu zabaviť aj samy bez prítomnosti dospelej osoby a pritom sa niečo zaujímavé dozvedieť a naučiť. Pútavým spôsobom si rozvíjajú  pamäť, pozornosť, obrazotvornosť, logické myslenie a motoriku.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/86701349/mardur1.jpg

 

Hovoriace knihy sú výbornou voľbou aj pri učení sa cudzích jazykov. Umožňujú naučiť sa cudzí jazyk so správnou výslovnosťou a intonáciou vďaka textom nahovoreným rodenými rečníkmi.

Hovoriace knihy  obsahujú množstvo doplňujúcich informácií, ktoré nie sú v písanej forme, ale len nahovorené. Objem informácií v hovoriacej knihe preto nie je obmedzený počtom strán a často je niekoľkonásobne väčší ako na papieri.

Zdroj: www.hovoriaceknihy.sk