Golf Trnava

Adresa Kamenný Mlyn 11 , 917 08 Trnava Email info@golftrnava.sk Telefón +421 908 719 529 Web golftrnava.sk

Chcete začať s golfom a neviete ako?

Golfový klub Golf Trnava bol založený v roku 2011 za účelom vybudovania golfového tréningového centra. Slávnostný začiatok výstavby bol 21.11.2011. Aktuálne sa podarilo vybudovať tréningové zázemie pre nácvik krátkej a dlhej hry s komfortnou sociálnou vybavenosťou. Súčasťou odpaliska sú kryté kóje pre možnosť tréningu aj za nepriaznivého počasia a automat pre výdaj loptičiek. Atmosféru areálu dotvára príjemné prostredie kaviarničky s možnosťou občerstvenia. Celý areál je prístupný okrem členov golfového klubu aj širokej verejnosti z Trnavy a okolia. Samozrejmosťou je možnosť tréningu pod dohľadom profesionálnych trénerov golfu.

 

KURZ ZELENÁ KARTA

12 hodín tréningu pod vedením profesionálneho trénera.

Počas kurzu sa študent naučí:

 • Golfovú etiketu
 • Golfové pravidlá
 • Základné golfové údery – putt, chip, drive

Kurz je zakončený skúškou na ihrisku a testom z pravidiel a etikety.

Po úspešnom absolvovaní bude účastníkovi vystavený certifikát o získaní Zelenej karty, ktorý mu umožňuje hrať golf doživotne na celom svete.

 

JUNIORSKÝ GOLFOVÝ PROGRAM:

O čom je juniorský golfový program?

 • Priviesť deti ku golfu
 • Vytvoriť deťom vhodné tréningové podmienky
 • Rozvíjať ich schopnosti a zručnosti
 • Podporovať talenty
 • Rozšíriť členskú základňu
 • Tréningové skupiny od začiatočníkov po aktívnych hráčov, reprezentantov
 • Udržať štatút CTM – Centrum talentovanej mládeže

Pre koho je program určený?

Pre všetkých. Od najmenších 6 ročných detí až po juniorov do 23 rokov.

Z čoho je program vytvorený?

Program je vytvorený zo štyroch základných skupín, v ktorých deti postupujú podľa ich výkonnosti a veku.

 1. SNAG 6-10 rokov – rookie – oranžová skupina
 2. Začiatočníci 8-12 rokov – Beginners – červená skupina
 3. Pokročilí 8-15 rokov – Advanced – žltá skupina
 4. Individualisti 15 – 23 rokov – Individuals – biela skupina

DETSKÁ GOLFOVÁ ŠKOLA – SNAG

Nový kurz pre deti vo veku od 6 – 10 rokov.

Kurz je určený pre deti vo veku 6-10 rokov, ktoré s golfom ešte nemajú skúsenosť. Pri tréningu sa používajú plastové palice a väčšie loptičky. Všetky činnosti sa snažíme trénovať hravou formou. Po osvojení si základných zručností prechádzame na normálne palice a deti sú už len kúsok od toho aby z nich boli golfisti.

Trén
ingy budú bývať:

 • pondelok 17:00-18:00
 • streda 17:00-18:00

skola

Zdroj: golftrnava.sk