Bid food

Adresa Piešťanská 2321/71 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom Email info@bidfood.sk Telefón +421 32 774 28 11 E Web www.bidfood.sk

Bidfood Slovakia patrí k medzinárodnej potravinárskej skupine Bidcorp. Cez 40 sesterských spoločností vyrába a distribuuje potraviny na piatich kontinentoch.

Bidfood Slovakia – jednotka v distribúcii potravín do gastronómie a do tradičného maloobchodného trhu.

Zdroj: www.bidfood.sk