Babyland 1.Súkromné opatrovateľské centrum

Adresa Nobelovo nám. 6, Bratislava Email info@babyland-centrum.sk Telefón +421 908 414091 Web www.babyland-centrum.sk

Vznikom zariadenia sa snažíme prispieť k zaplátaniu bielych máp. Babyland ponúka to, čo vie robiť dobre a v podmienkach, ktoré si deti zaslúžia. Ponúka alternatívu

1.Súkromné opatrovateľské centrum

ponúka:

– rodinná atmosféra

– profesionálny pedagóg

– malé skupinky

– individuálny pristup k dieťatu,

– rozvoj osobnosti, kreativity,

– IQ+EQ..

– full time in English

– dieťa sa učí cudzí jazyk prirodzene formou hier

– efektívne ,bez problémov zvládne jazyk na komunikatívnej úrovni.

 

Celodenná opatera v PO-PI , 7,00-17,00 hoh alebo aj predĺžená celodenná opatera.

V prípade záujmu rodičov s celodennou opaterou za mierny poplatok sa predĺži ráno alebo v podvečer o čas, ktorý potrebujú nechať dieťa v zariadení a to až do 6-19 hod, príp.podľa potreby.

 

Vznikom zariadenia sa snažíme prispieť k zaplátaniu bielych máp. Babyland ponúka to, čo vie robiť dobre a v podmienkach, ktoré si deti zaslúžia. Ponúka alternatívu – ak vyberáte pre svoje dieťatko materskú školu, ale uprednostníte súkromné zariadenie rodinného typu, s jazykovým vzdelaním, maličkými skupinkami, individuálnym prístupom, príjemná atmosféra, farebné priestory, možnosť ďalších kurzov pre deti (napr. tenis,plávanie), doplnkovými službami pre Vás-rodičov…

 

Zámer: Ponúkať kvalitné komplexné služby. Ponúknuť Vám-rodičom pre vaše deti to najlepšie. Pre jeho žiarivé očká dnes a šťastnú budúcnosť zajtra.

 

Súčasťou našej filozofie je nájsť v každom dieťati jeho potencie a tie formou hier rozvíjať v naširšej možnej miere. Kladieme dôraz na komplexný rozvoj osobnosti a tvorivosti detí, pričom garantujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu a to v príjemnej atmosfére spoluvytvorenej deťmi a profesionálnymi skúsenými pedagógmi. Vnímame jazykovú výchovu prirodzenou metódou a PC- gramotnosť ako nevyhnutný predpoklad úspešnej budúcnosti, preto sú nevyhnutnou samozrejmosťou nášho programu.

 

Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu bude zabezpečená dôsledným výberom pedagógov-s dôrazom na ich vzdelanostný ale aj osobnostný potenciál garantovaním nízkych počtov detí v skupine, využívanie alternatívnych vých-vzdel.metód kvalitné materiálno-didaktické prostriedky a technické zabezpečenie školy medzinárodná spolupráca –nadviazanie kontaktov s partnerskými školami v zahraničí individuálny prístup a podpora talentovaných detí rozvoj IQ ako aj EQ,komplexný rozvoj osobnosti, posilnený rozvoj kreativity a sociálnych zručností dôraz na podporu maximálneho rozvoja konkrétnych špecifických schopností u každého dieťaťa enviromentálna, morálna, multikultúrna výchova, výchova k zdravému životnému štýlu.

Cieľom jazykovej prípravy je zvládnuť cudzí jazyk na komunikatívnej úrovni.

 

Predpokladáme,že doceníte kvalitné vzdelanie pre svoje dieťa a ak sme si názorovo blízky v myšlienkach o výchove a vyhovujú Vám podmienky, ktoré ponúkame či chcete sa dozvedieť o nás viac, prosím kontaktujte nás- telefonicky alebo e-mailom. Radi spolu s vami budeme vytvárať svet,v ktorom bude vaše dieťa šťastné a vy spokojní.

 


Zdroj: www.babyland-centrum.sk