Združenie deti a umenie – Galéria TYPO&ARS

Email Telefón Web

V roku 1995 firma TYPOARS zriadila v svojich priestoroch na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory Galériu TYPO&ARS (TYPO – typografia, ARS – umenie). Odvtedy galéria zrealizovala 68 výstav.

V roku 1995 firma TYPOARS zriadila v svojich priestoroch na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory Galériu TYPO&ARS (TYPO – typografia, ARS – umenie). Odvtedy galéria zrealizovala 68 výstav (z toho 15 s medzinárodným zastúpením, 5 výstav bolo zaradených ako súbežné akcie medzinárodnej výstavy Bienále ilustrácií Bratislava), vydala 6 publikácií a uskutočnila desiatky sprievodných akcií (sympóziá, predvádzanie umeleckých remesiel, stretnutia výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia). V spolupráci s OZ Združenie deti a umenie zorganizovala 460 tvorivých dielní a kurzov tvorivosti pre deti i dospelých. Začlenila sa medzi významné, i keď neveľké inštitúcie, s vykryštalizovaným zameraním s výchovno-informačným obsahom, v priamom napojení na celoslovenské tvorivé dianie.

 

Galéria však nerealizuje výlučne výstavy grafických techník. Pre spestrenie profilu prezentuje aj iné výtvarné techniky – či už olejomaľbu, akvarel, maľbu na sklo, enkaustiku, keramiku, tapisériu alebo fotografiu. Jednou z najzaujímavejších výstav bola „Inštalácia” slovenského výtvarníka svetového formátu Júliusa Kollera. Vychádzajúc v ústrety návštevníkom sa snaží, aby všetky výstavy mali predajný charakter.

Ďalšou špecifikou našej galérie je aj to, že sa snaží priblížiť výtvarné umenie počas celého roka deťom a dospelým prostredníctvom kurzov tvorivosti a tvorivých dielní, ktoré fungujú v spolupráci s OZ Združenie deti a umenie (už od roku 2003), na ktorých sa deti i dospelí učia rôznym výtvarným technikám a tradičným umeleckým remeslám. Od roku 2006 tieto aktivity sú rozšírené aj o relaxačno-integračné dielne pre zdravotne znevýhodnené deti.

 

Najväčším kladom založenia galérie však je skutočnosť, že na výstavách a hlavne vernisážach výstav v Galérii TYPO&ARS sa stretávajú návštevníci nielen s výtvarným umením, ale hlavne s priateľmi a priateľmi priateľov, na ktorých nemajú v tejto hektickej dobe počas roka čas. A to je vlastne naplnenie hlavného cieľa našej galérie.

 

Tvorivé dielne sa uskutočňujú v Galérii TYPO&ARS na Roľníckej 349 v Bratislave. Má to tú výhodu, že deti tvoria priamo vo výstavných priestoroch, v ktorých sú nainštalované výtvarné diela renomovaných výtvarníkov, ktoré priamo podnecujú ich fantáziu.

Tematické zameranie tvorivých dielní:

  • práca s hlinou,
  • výroba ručného papiera,
  • aplikácie z papiera,
  • maľba na sklo, kamene, hodváb a textil, maľovanie akvarelov,
  • základy grafických techník,
  • základy textilných techník,
  • drotárstvo a základy šperkárstva,
  • spracovanie prírodných materiálov a ich využitie vo voľnej tvorbe,
  • vianočné a veľkonočné pečenie a zdobenie medovníkov, oblátok, výroba sviečok.