Západoslovenské múzeum | Trnava

Email Telefón Web

Západoslovenské múzeum je regionálne múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru.

Západoslovenské múzeum je regionálne múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru. Múzeum vykonáva aj metodicko-koordinačnú a kontrolnú činnosť pre múzeá v Trnavskom kraji a vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty v rámci Trnavského kraja.

 

Špecializuje sa na:

 • vznik a históriu festivalu Dobrofest – krajská pôsobnosť
 • dejiny knižnej kultúry – krajská pôsobnosť
 • dejiny kampanológie – celoslovenská pôsobnosť
 • dejiny tehliarstva – celoslovenská pôsobnosť
 • osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho dielo – celoslovenská pôsobnosť
 • bezstavovce v odbore paleontológie – celoslovenská pôsobnosť
 • históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka – celoslovenská pôsobnosť

Aktivity múzea

 1. Expozície
 2. Výstavy
 3. Podujatia

Budovy múzea

 1. Kláštor klarisiek
 2. Kostol Nanebovzatia Panny Márie
 3. Múzeum knižnej kultúry
 4. Dom hudby
 5. Knižnica múzea

 

Vstupné

– dospelí 2,50 €
– študenti, dôchodcovia 1,50 €
– deti do 15 rokov 1,00 €
Vstupné na 1 výstavu
– dospelí 1,25 €
– študenti, dôchodcovia 0,75 €
– deti do 15 rokov 0,50 €
Vstupenka do všetkých budov
– dospelí 4,50 €
– študenti. a dôchodcovia 3,00 €
– deti do 15 rokov 1,50 €
– nedeľný rodinný vstup zdarma
Návšteva múzea a tvorivé dielne pre vopred objednané skupiny max. 25 detí a ped. dozor 1,00 €
– fotografovanie priestorov múzea (návštevníci) 3,50 €
– filmovanie priestorov múzea (návštevníci) 5,00 €

Upozornenie:
zľava 50% sa uplatňuje pre všetkých študentov, pri zmluvných študentských kartách sa neuplatňuje ďalšia 50% zľava

– vstup do múzea mimo pracovnú dobu

100% príplatok
k vstupnému

Lektorský výklad

Pre hromadné návštevy a jednotlivcov v hlavnej budove na objednanie
– v slovenskom jazyku 5,00 €
– vo francúzskom jazyku 10,00 €
Vo vysunutých budovách na objednanie
– v slovenskom jazyku 2,50 €
– vo francúzskom jazyku 5,00 €