Vodný mlyn Kolárovo

Email Telefón Web

Národná kultúrna pamiatka lodný mlyn.

Národná kultúrna pamiatka lodný mlyn

Prehliadka s prednáškou, cca 30 min.
Vstupné: 1 €
deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Ekologická výuka v prírode – ekosystém lužného lesa

Tento projekt realizujeme od roku 1992 a ročne sa ho zúčastňujú desiatky materských, základných a stredných škôl aj zo zahraničia. Prebieha v dvoch turnusoch: apríl -jún a september – október pod vedením odborných lektorov. Vychádzka do lužného lesa je obohatená o výklad o flóre a faune, o pozorovanie vodného vtáctva pomocou ďalekohľadov a pre nižšie vekové kategórie aj o ekohry. V prípade celodenného pobytu je k dispozícii člnkovanie, jazda na koni, návšteva hospodárskeho dvora s domácimi zvieratami, sedliacky dom a malé technické múzeum Cenu podľa rozsahu služieb a termín je potrebné vopred dohodnúť na: 0918 436 881 alebo 0908 781 146

 

Otváracia doba múzea je:

  • letná turistická sezóna (1.5.-15.10.) : 9:00-22:00 hod.
  • zimná sezóna (16.10. -do 30.4.) : 12:00-22:00