Stred Európy

Adresa Štefánikovo námestie 35/44 , 967 01 Kremnica Email infocentrum@kremnica.sk Telefón +421 908 726 622 Web slovakia.travel

Symbolický stred Európy symbolizuje žulový balvan, ktorý sa nachádza pri základnom múre Svätojánskeho kostola v Krahuliach.

Určite by sa dalo o strede Európy dlho polemizovať a hádať sa kde skutočne leží. A ono sa to aj deje veď ešte aj dnes sa o titul stred európy háda sedem vážnych kandidátov a tých ďalších je ešte viac. Na Slovensku však máme jasno a vieme, že stredom Európy je Svätojanský kostol pri Krahuliach. Ak nie skutočným stredom tak aspoň symbolickým a popri ňom vedie aj Cesta hrdinov SNP. Symbolický stred Európy (859 m n. m.) leží v Kremnických vrchoch, blízko Kremnických Baní. Neďaleko neho bol v 13. storočí uprostred lúk a polí postavený gotický kostol svätého Jána Krstiteľa.

Prečo tento kostol stojí uprostred lúk, nie je dones presne známe. Táto pozoruhodná stavba je však opradená mnohými povesťami. Vraj bol postavený na tomto mieste preto, aby žiadna z okolitých 6 obcí nebola znevýhodnená, pretože mal slúžiť nie len veriacim z jednej obce. Ďalšou zaujímavosťou je, že zo strechy kostola tečie voda na jednu stranu do Váhu a na druhú do Hrona. Neďaleko kostola je aj najväčší bod chotára skala Trnovník (nem. Dornstein) vo výške 990 m n. m. Vedľa kostola je postavený kláštor, ktorý v súčasnosti obývajú kapucíni starajúci sa o kostol.Symbolický stred Európy symbolizuje žulový balvan, ktorý sa nachádza pri základnom múre Svätojánskeho kostola.

Do balvana bola osadená informačná tabuľka pripomínajúca významné historické medzníky Slovenska a to prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky dňa 17. júla 1992 ako významný krok k naplneniu sebaurčenia slovenského národa a vznik Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993.Celkovo sa jedna o veľmi príjemne miesto, ktoré za návštevu počas prechodu Cesty hrdinov SNP stojí, minimálne už len preto, že je tu krásna lúka na odpočinok.

Zdroj: slovakia.travel