Slovanské hradisko Ducové

Email Telefón Web

Archeologická pamiatka v obci Ducové

Pahorok Kostolec z archeologického a historického hľadiska patrí medzi významné slovanské lokality. Je chránená štatútom ako Národná kultúrna pamiatka.

Najvýznamnejšie osídlenie Kostolca z hľadiska našich národných dejín predstavuje slovanské osídlenie z 9. – 10. stor. Moderná náznaková rekonštrukcia dáva dobrý prehľad o ich umiestnení v teréne.

 

Označenie a prístup: Prejdete cez obec Ducové a pred jej koncom je tabuľka, ktorá ukazuje smer k hradisku. Odbočíte  z hlavnej cesty vľavo a pokračujete po rozbitej ceste, ktorá Vás dovedie až pred valy hradiska. Dá sa tam dostať autom. Na hradisku ako je známe sú vykonané náznakové rekonštrukcie palisády, brány a základov budov, ako aj základy veľkomoravskej rotundy. Informačné tabule sú tam už nové a pekne spracované.