Pálffyho palác

Adresa Panská 261/19, 815 35 Bratislava - Staré mesto Email gmb@gmb.sk Telefón +421 949 002 147 Web gmb.sk

Doslova ním prechádzala história. Jeho neoceniteľná hodnota a zvláštnosť spočíva v skutočnosti, že v jedinom architektonickom objekte je zachytených a viditeľných veľké množstvo zásadných historických a architektonických etáp vývoja mesta. V suteréne môžeme vidieť dôkazy keltského osídlenia (oppidum) z 1. storočia – šachtu na uskladňovanie potravy, hrob a nálezy dokladujúce bezprostrednú blízkosť mincovne.

Rímske obdobie ilustruje množstvo sekundárne použitého stavebného materiálu v murive objektu – zreteľne je viditeľný v zachovaných ranostredovekých múroch románskeho paláca z 13. storočia. V suteréne a na prvom poschodí budovy bolo pri záchrannom výskume v rokoch 1981 – 1987 objavené jadro mestského gotického paláca s kaplnkou – hviezdicová klenba z 15. storočia. Časť muriva, tiež z 15. storočia, možno vidieť na treťom poschodí vo výstavnej sieni. Slovanské obdobie zanechalo svoje stopy v suteréne – nález štyroch hrobov z 9. a z polovice 10. storočia. Ďalšie stavebné úpravy pochádzajú až zo 17. a 19. storočia (v neskoroklasicistickom slohu).

Zdroj: gmb.sk

Fotogaléria