MÚZEUM B-S 4

Múzeum nachádzajúce sa v objekte B-S 4 “Lány” je zamerané na predvojnové Československo.

Múzeum nachádzajúce sa v objekte B-S 4 “Lány” je zamerané na predvojnové Československo a predovšetkým jeho jedinečný pevnostný systém postavený len chvíľu pred tým, ako nacistické Nemecko začalo druhú svetovú vojnu.

Múzeum petržalského opevnenia otvorilo svoju prvú expozíciu v roku 2011 a po celú dobu svojej existencie je otvorené pre verejnosť zadarmo. Cieľom múzea je vzdelávať širokú verejnosť a informovať o našej predvojnovej histórii a situácii do ktorej sa dostalo Československo pred začiatkom druhej svetovej vojny. Naše múzeum sme vybudovali a vedieme ho ako dobrovoľníci. Za týmto účelom sme združení ako nezisková organizácia.

Objekty aj jednotlivé miestnosti Múzea Petržalského opevnenia postupne rekonštruujeme do čo najvernejšej podoby z čias, kedy boli pripravené na obranu pred nacistickými vojskami a kedy v nich prebiehal každodenný život príslušníkov hraničiarskeho práporu č. 50. Oceľové strieľne, masívne železobetónové steny a originálny filtračný systém na ochranu osádky pred bojovými plynmi si u nás môžte prezrieť rovnako ako prvky, bez ktorých by žiadna pevnosť nemohla existovať: pechotné zbrane a špeciálne pevnostné zbrane, pancierové zvony so špeciálnymi nastaviteľnými podlahami, muníciu, sklady, uniformy a všetky veci, ktoré osádka denno denne používala. Kompletne aranžované miestnosti ako kúpelňa, ubikácie a kancelária veliteľa objektu Vás prenesú do minulosti.

Exteriér

K múzeu v objekte B-S 4 “Lány” neodmysliteľne patrí aj expozícia v jeho exteriéri, ktorá pomáha vytvárať komplexný pohľad na funkčnosť pevnostnej línie a jej prvky zasadené do krajiny. Postupne sa expozícia rozrastá aj v tejto oblasti a to o zbierku protitankových prekážok ako sú “rozsocháče” (oceľová konštrukcia) a exemplár betónového ježka (konštrukcia z betónu s výpletom), ktoré spolu vytvárali nepriechodnú obvodovú prekážku samotného objektu a pokračovali v jednej neporušenej línii do spojovacích prekážok. Takto spájali všetky objekty opevnenia do jedného celku. Ďalej sú tu k videniu protipechotné prekážky pozostávajúce z rozličných druhov “prasačích chvostíkov” zasadených v špecifických terénnych úpravách, prenosné prekážky “španielski jazdci” a pozostatky dnes už neexistujúcej protitankovej steny, ktorá slúžila na zastavenie postupu a likvidáciu obrnenej techniky nepriateľa.

Hraničná závora IPPEN je ďalšou zaujímavosťou v našom múzeu. Jedná sa o posledný dochovaný exemplár závory IPPEN v Slovenskej republike. Koncom tridsiatych rokov tvorili tieto zariadenia súčasť hraničných priechodov a ich účelom bolo zabrániť náhlemu násilnému prechodu nepriateľských vojsk na územie Československa.

V areáli je vybudovaná aj malá zákopová sieť, ktorej súčasťou sú dve zaujímavosti. Tou prvou je rekonštrukcia improvizovaného poľného opevnenia, alebo tiež nazývaného “drevozemný bunker”, ktoré boli hojne využívané vo všetkých vojnových konfliktoch modernej doby ako aj československou armádou v pohraničí. Druhou je sústava troch malých betónových objektov tzv. “kugelstand” spojených zákopovým systémom, ktoré na sklonku Druhej svetovej vojny osádzala nemecká armáda aj v okolí Bratislavy a v Petržalke ako posilnenie riedkych pozícií nasadených na zdržanie postupu východného frontu. Jedná sa o súčasť Südostwall-u.

Čo máme v zbierkach?

Múzeum je vybavené predovšetkým pôvodným zariadením, ktoré bolo inštalované v predvojnovom období, vrátane zbraní, špeciálnych zbraňových systémov, pancierových zvonov a iným vojenským materiálom z obdobia medzi rokmi 1920-1938.

Do budúcna plánujeme s expozíciami v ostatných štyroch objektoch pokryť všetky štyri hlavné obdobia, počas ktorých objekty menili svoj vzhľad (1920-1938; 1938-1945; 1945-1970; 1970-1989) a predstaviť aj objekty tzv. starého opevnenia.

Počas návštevy uvidíte:

  • Dve rekonštruované podlažia bunkra, jedno z nich pod zemou
  • Slávne československé zbrane a systémy
  • Bannery s mapami, nákresmi a dobovými fotografiami
  • Originálne technické zariadenia objektov ako ventilačný systém, zariadenia studne, kúpeľňu a toalety, ubikácie, sklady atď.
  • Ochranné prvky bunkra ako ťažké pancierové dvere, masívne strieľne a tzv. pancierové zvony
  • Expozíciu vyznamenaní, vojenských opaskových praciek, uniformy, prilby a iné
  • Zbierku munície všetkých typov používaných v opevnení
  • Predmety každodenného používania

Otváracie hodiny:

OTVÁRACIE HODINY:
Sobota: 11:00-18:00

Apr. – Okt.: OTVORENÉ
Nov. – Mar.: ZATVORENÉ

Zmena otváracích
hodín vyhradená.

Vstupné
Dospelí – 4 €
Deti do 14 r. – 2 €

Ak si plánujete cestu ku nám, skontrolujte si prosím informačný panel nášho múzea alebo nás priamo kontaktujte na tel. č.: +421 904 972 254

Ako sa ku nám dostanete:

Nájdete nás na Viedenskej ceste, takmer pri štátnej hranici s Rakúskom. Ideálne sa ku nám dostanete vozidlom, alebo na bicykli po cyklochodníku.

Vozidlom: Ak pôjdete vozidlom, budete po Viedenskej ceste prichádzať smerom k štátnej hranici, po pravej strane uvidíte veľké parkovisko pre vozidlá s našou tabuľou. Tu odstavíte Vaše vozidlo a ďalej Vás pešo navedú smerové tabule. Od parkoviska sa voľnou chôdzou dostanete ku nám približne za 5 minút. Stačí sledovať cyklotrasu a tabule. Pre lepšiu orientáciu si naštudujte mapu na konci tohoto odstavca.

Bicyklom: Ak idete na bicykli z Petržalky, trasa je rovnaká ako s vozidlom (viď odstavec vyššie). Ak sa k nám chystáte napr. z centra Bratislavy, ideálne pre Vás je prejsť bicyklom po moste SNP alebo Lafranconi a pokračovať po značenej cyklotrase až k nášmu areálu. Pre lepšiu orientáciu Vám prikladáme aj mapku s vyznačeným cyklochodníkom.

Zdroj: www.mpo.sk