Matej Krén Pasáž

Adresa Panská 261/19, 815 35 Bratislava - Staré Mesto Email Telefón Web www.matejkren.cz

Projekt „Pasáž“ predstavuje akúsi symbolickú „skratku naprieč svetmi“, v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú – virtuálnu – za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.

Projekt sám je metaforickou syntézou viacerých formálne-významových prvkov: vchod, chodník, „nekonečné steny“ z kníh, zrkadlá, svetlo, východ a dokonca i samotná fyzická prítomnosť divákov. Diváci sa tu menia z iba „pasívnych“ pozorovateľov na aktérov spoluvytvárajúcich symbolickú a významovú rovinu diela. Ich fyzická prítomnosť je premenená na obraz – „obraz chodcov“ kráčajúcich pasážou a súčasne „obraz pútnikov“ kráčajúcich po úzkom chodníku „nekonečným“ priestorom. Tieto metaforické premeny na chvíľu rozkryjú možnosť vhliadnuť do tohto skrytého, neuchopiteľného, avšak neustále všadeprítomného „svetodiania“.

Pasáž sa napriek svojej, v podstate diskrétnej prítomnosti, stáva prekážkou a súčasne aj jedinou možnosťou pohybu v priestore galérie či sveta a reflektuje tak aj inú stránku tohto „diania“ – absenciu iných alternatív…

Zdroj: www.matejkren.cz

Fotogaléria