Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Email Telefón Web

Knižnica v Trnave pripravuje pre širokú verejnosť a záujmové skupiny kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia – stretnutia s tvorcami kníh – spisovateľmi, básnikmi prekladateľmi, ilustrátormi…; programy na podporu čítania detí, vyučovacie hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy v knižnici,…

História Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. Dostala k dispozícii dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada. Jej členmi boli vážení občania mesta. Funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.

 

Dnes Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka viac ako 240 tisíc dokumentov na rôznych nosičoch i rôzneho obsahu. Registruje každý rok asi 17 tisíc čitateľov rôznych vekových skupín a okolo 230 tisíc návštevníkov. Virtuálne navštívi knižnicu a jej katalóg ročne až 12 tisíc návštevníkov.

V roku 2007 bol kolektív pracovníkov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ocenený Pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja a rektor Trnavskej univerzity udelil knižnici Jubilejnú medailu Trnavskej univerzity za prínos k vzdelávaniu.

 

V súčasnosti tvorí knižničný fond asi 240 000 kníh, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Informácie o dokumentoch v fonde knižnice je možné získať v on-line katalógu.

Svojim návštevníkom poskytuje výpožičné služby, sprostredkúva požičiavanie dokumentov z iných knižníc, slabozrakým a nevidiacim požičiava zvukové knihy, poskytuje informácií o trnavskom regióne, jeho histórii a živote a verejný internet.

Záujemcom tiež poskytuje špeciálne informácie z oblasti duševného a priemyselného vlastníctva a špeciálne informácie z fondov Parlamentnej knižnice NR SR.

Pre širokú verejnosť a záujmové skupiny pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia – stretnutia s tvorcami kníh – spisovateľmi, básnikmi prekladateľmi, ilustrátormi…; programy na podporu čítania detí, vyučovacie hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy v knižnici,…