Hvezdáreň Hurbanovo

Email Telefón Web

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Návštevné hodiny

Individuálne vstupy: Hromadné vstupy:(vopred objednané skupiny)
september – júnpondelok – piatok: 13:30 hodoktóber – marec

piatok: o 18:00 hod

 

apríl – jún, september

piatok: o 19:30 hod

 

júl – august

pondelok – piatok: o 10:00 a o 13:00 hod

 

Upozornenie: v prípade priaznivého počasia (jasno) je po večernom programe v planetáriu možnosť pozorovania oblohy ďalekohľadom. Pozorovanie je vhodné pre deti staršie ako 6 rokov.

september – júnpondelok – piatok: o 09:00, o 11:00 hod

 

sobota, nedeľa, štátne sviatky – zatvorené   


Vstupné

Individuálne vstupy:

Hromadné vstupy:

Dospelá osoba

Planetárium – 4 €

Stála expozícia múzea – 1 €

Historická budova – 2 €

Komplet (múzeum, planetárium, historická budova) – 6 €

———————————————

Deti a mládež do 15 rokov, seniori a ZŤP

Planetárium – 2 €

Stála expozícia múzea – 0,50 €

Historická budova – 1 €

Komplet (múzeum, planetárium, historická budova) – 3 €

———————————————

Rodinné vstupné komplet (2 dospelé osoby + 1 dieťa ) – 10 €

+ každé ďalšie dieťa – 2 €

Komplet (múzeum, planetárium, historická budova)

Dospelé osoby – 5 €/osoba

Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, seniori a ZŤP – 3 €/osoba

Deti materských škôl – 2 €/osoba

V prípade školských exkurzií na 8 platiacich detí má 1 pracovník pedagogického dozoru vstup zdarma. Dospelé osoby nad tento limit platia vstupné v hodnote vstupného žiakov v skupine.

Platiť je možné aj kultúrnymi poukazmi.

Výška vstupného je určená Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 12/2020 o vstupnom

pre verejnosť na programy ponúkané Slovenskou ústrednou hvezdárňou zo dňa 21. mája 2020.

Vstupy pre hromadné exkurzie je potrebné vopred dohodnúť v pracovných dňoch na tel. čísle: 035/245 11 02, 035/245 11 10

035/245 11 11, 035/245 11 33