Arborétum Mlyňany

Email Telefón Web

V Arboréte Mlyňany sa na 67 hektároch plochy nachádza viac ako 2000 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Táto zbierka je nielen najbohatšia a najcennejšia na Slovensku, ale patrí aj k najväčším v strednej Európe.

V Arboréte Mlyňany sa na 67 hektároch plochy nachádza viac ako 2000 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Táto zbierka je nielen najbohatšia a najcennejšia na Slovensku, ale patrí aj k najväčším v strednej Európe.

image

 

Arborétum sa nachádza medzi obcami Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou, južne od Zlatých Moraviec. Bolo založené v roku 1892 dendrológom Štefanom Ambrózy-Migazzim a v súčasnosti patrí Slovenskej akadém. Štefan Ambrózy po svadbe s Antóniou Migazzi, po ktorej prijal svoje druhé priezvisko, získal veľkostatok v Mlyňanoch, ku ktorému prikúpil lesík pri Vieske nad Žitavou. Tu sa rozhodol dokázať životaschopnosť cudzokrajných, najmä vždyzelených drevín v našich podmienkach. Jeho sen vychádzal z jeho častých ciest do južného Talianska charakteristického vždyzelenou vegetáciou. V zahraničných škôlkach nakupoval dreviny a nahrádzal nimi pôvodný porast statku. Spočiatku boli Ambrózyho snahy vnímané s nedôverou a rozpakmi dokonca aj medzi znalcami, no už začiatkom 20. storočia sa arborétum dostalo do povedomia odbornej verejnosti ako prvý vždyzelený park v strednej Európe.

Dnes Arborétum pozostáva z niekoľkých častí, ktoré majú rozdielny charakter a samozrejme v nich možno nájsť rôzne zloženie flóry.

Asi najmalebnejšou je Východoázijská plocha, ktorá vznikla vďaka expedícii do Číny v roku 1960. V tom čase už Arborétum patrilo pod Slovenskú akadémiu vied. Okrem viac ako 1400 druhov rastlín a drevín z oblastí strednej Ázie, Kaukazu, Kórey, Japonska, severnej, strednej a južnej Číny, Himalájí a Ďalekého východu, je tu viacero vodných plôch a pagod. Najväčší zážitok z tejto plochy si odnesiete na jeseň, keď má väčšina drevín prekrásne sfarbené listy a dekoratívne plody.

Najnovšou časťou Arboréta je Kórejská plocha, kde rastie napríklad borovica hustokvetá, ebenovník ďatľový, orgován skorý, pajazmín úzkolistý a zlatovka skorá – všetko rastliny, ktoré boli privezené z expedícií do Severnej Kórey.

Slovenská plocha sa nachádza pri vstupe do Arboréta a nachádzajú sa tu ukážky domácich drevín vrátane ohrozených drevín Slovenska. Chodník vedie popri skupinách borovice limbovej, smreka obyčajného, buka lesného, duba letného, duba cerového až k porastom topoľa bieleho a topoľa osikového.

Otváracie hodiny:
pondelok až piatok 8:00 – 18:00
sobota až nedeľa a sviatok 9:00 – 18:00

 

Vstupné:
deti do 6 rokov, postihnutí – zdarma
deti základných škôl – 1,60 EUR
študenti, dôchodcovia – 1,90 EUR
dospelí – 2,60 EUR

 

Parkovné:
osobný automobil 0,80 EUR

Upozornenie: do Arboréta je zakázané vodiť psov

 

Zdroj: www.arboretum.sav.sk