Divadelné štúdio RosArt

Adresa Podhora 18 , 034 01 Ružomberok Email stancokova@oz-rosart.sk Telefón +421 (0) 911 316 096 Web www.oz-rosart.sk

Divadelné štúdio RosArt je stálou scénou Ružomberského divadla RosaThea, ktoré je dramaturgicky zamerané na inscenovanie súčasnej domácej a zahraničnej drámy.

Cieľom tohto nielen divadelného priestoru je rozvíjať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie v meste Ružomberok a regióne Liptov a organizovaním a podporovaním aktivít tohto zamerania prispieť k rozvoju amatérskej a profesionálnej umeleckej tvorby – divadelnej, literárnej, hudobnej, výtvarnej, tanečnej.

Cieľom Divadelného štúdia RosArt je popri prezentácii umeleckej produkcie Ružomberského divadla RosaThea pripravovať mesačne zaujímavý a hodnotný kultúrny a umelecký program pre deti, mládež a dospelého diváka, ktorý v Ružomberku chýba.

Divadelné štúdio RosArt chce byť aktívnou nielen divadelnou, ale všestranne zameranou umeleckou scénou pre profesionálne ako aj amatérske subjekty z Ružomberka, okolia ale aj celého Slovenska, či zahraničia.

Okrem kultúrnych a umeleckých aktivít ponúkame aj vzdelávacie programy – umelecké workshopy, priestor pre umelecké rezidencie a vyučovanie v literárno-dramatickom odbore pre deti a mládež.

Ružomberské divadlo RosaThea

Ružomberské divadlo RosaThea vzniklo v Ružomberku v roku 2011. Od počiatkov divadla bolo dramaturgickým zámerom inscenovať diela súčasných domácich a zahraničných dramatikov. Výberom tém reflektuje dobu, v ktorej žijeme a nastavuje tak zrkadlo dnešnej spoločnosti ako aj nám samím. Práve preto sú uvádzané tituly dobre komunikátívne zvlášť s mladšou generáciou divákov.

Od svojho vzniku má RosaThea ambíciu stať sa východiskom pre dobre fungujúcu, stabilnú a aktívnu ružomberskú divadelnú scénu. Od roku 2020 sídli v priestoroch Divadelného štúdia RosArt, Podhora 18, Ružomberok.

Zriaďovateľom divadla je Občianske združenie RosArt, ktoré vzniklo so zámerom rozvíjať a podporovať kultúru a umenie v Ružomberku a regióne Liptov.

Zdroj: www.oz-rosart.sk