Mama centrum pri Horárni v Bratislave (BA – Staré Mesto)

Adresa Lesná ul. č. 1, 81104 Bratislava I. - Staré Mesto Email horaren@zutom.sk Telefón +421 903 710 888 Web www.horaren.sk

Naše stretnutia sa konajú v priestoroch Lesnej školy Horárne Horský park. Lesná škola sa nachádza oproti Horárni Horský Park, na križovatke peších ulíc Majakovského a Bohúňova, pri hlavnom vstupe do Horského Parku.

Naše stretnutia sa konajú v priestoroch Lesnej školy Horárne Horský park. Lesná škola sa nachádza oproti Horárni Horský Park, na križovatke peších ulíc Majakovského a Bohúňova, pri hlavnom vstupe do Horského Parku. Stretávame sa poslednú stredu v mesiaci. Vždy o 15.00 hod – Všetko o dojčení (poradenstvo a príprava pre budúce mamičky). Následne o 16.00 hod. – prednáška podľa programu.

 

Garantom Mama-centra je mimo-vládna organizácia na podporu dojčenia a zdravej výživy Pro Vita, ktorú zastupuje MUDr. Katarína Vicianová z I. detskej kliniky LFUK a DFNsP na Kramároch.

 

Kedy bol program Mama-centrum zahájený?
Program Mama-centrum úspešne prebieha od januára 2001.

 

Čo sa skrýva pod názvom Mama-centrum?
Pravidelné neformálne stretnutia rodičov (aj starých rodičov) a ich detí s detskými lekármi. Stretnutia sú venované otázkam zdravia, správnej výživy, výchovy, materstva.

 

Ako to prebieha?
Detský lekár na úvod prednesie na vopred stanovenú tému asi polhodinovú neformálnu prednášku. Potom (ale i počas prednášky) majú rodičia možnosť diskutovať s lekárom o svojich problémoch, klásť otázky a podeliť sa s ostatnými o svoje skúsenosti.

 

Čo zatiaľ robia deti?
Na začiatku poslušne ticho sedia pri svojich rodičoch. Onedlho sa osmelia a začnú sa hrať s novými kamarátmi a hračkami, ktoré tam majú k dispozícii od organizácie Pro Vita. Na konci stretnutia už smelo behajú, džavocú, búchajú a hrmocú a nikomu to neprekáža.

 

Čo je cieľom Mama-centra?
– poskytnúť rodičom množstvo užitočných a možno aj nových informácií dôležitých pre dobrú starostlivosť o ich detičky;
– dať rodičom možnosť podiskutovať si o problémoch ich detí s poprednými lekármi ako aj s ostatnými rodičmi;
– podporovať dojčenie ako prirodzenú formu výživy;
– nové priateľstvá s ľuďmi, ktorí majú rovnaké problémy a záujmy.

 

Čo je ešte výhodou Mama-centra?
Pred alebo po stretnutí Mama-centra je možné využiť:
– bezprostredná blízkosť vonkajších priestorov Nadácie HP vybudovaných pre deti
– pieskovisko (v noci sa prikrýva), hračky, hojdačky, šmykľavka, koza Laura, poník Nika, zajkovia, morčatá;
– príjemné a kultúrne prostredie čajovne Horárne s rodinnou atmosférou;
– krásne prostredie lesa Horského Parku, ktorý mamičky môžu využiť na prechádzky so svojimi ratolesťami.

 

Kto sa môže zúčastniť našich stretnutí?
Vítaný je každý bez ohľadu na vek.

Mama-centrum organizuje Nadácia Horský Park a Organizácia Pro Vita.

Zdroj: www.horaren.sk