Tenisová akadémia NET Trnava

Adresa Atómová 1, Trnava Email hruskovazuzana@hotmail.com Telefón 0903 266 355 Web www.tanet-trnava.sk

V akadémii sa zameriavame hlavne na deti a mládež. V rámci tréningového procesu rozvíjame prirodzené pohybové prednosti detí, učíme ich techniku jednotlivých tenisových úderov, zvládnutie hernej taktiky, pravidlá tenisu a správania sa na kurte. Výsledkom by mal byť nielen kvalitný tenisový hráč, ale aj osobnosť v bežnom živote.

Do akadémie majú dvere otvorené všetky deti, nielen tie talentované. Hlavne, aby mali chuť na sebe pracovať tak, aby s podporou rodičov dosiahli maximum svojich možností. U niekoho to bude rekreačný tenis, u niekoho výkonnostný tenis a tí najlepší majú šancu presadiť sa vo vrcholovom tenise.

Deti sú rozdelené do tréningových skupín podľa veku a výkonnosti a od toho závisí aj ich počet v skupine a intenzita tréningových jednotiek. Staršie a pokročilejšie deti môžu okrem toho trénovať aj individuálne. Momentálne máme v akadémii okolo 30 detí.

Naše deti sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží a turnajov. U tých najmenších je to detský Davis cup a Fed cup. V tejto súťaži sme sa stali v roku 2007 s družstvom chlapcov do 9 rokov víťazmi celoslovenského finále, ktoré sa koná v NTC v Bratislave. U starších detí sú to turnaje organizované STZ.
Okrem týchto oficiálnych súťaží organizujeme v rámci akadémie pre naše deti a ich rodičov rôzne športové podujatia, grilovačky, sústredenia, lyžovačky, spoločné dovolenky a podobne. Tieto akcie majú rodinný charakter a sú obľúbené u detí aj rodičov.

Zdroj: www.tanet-trnava.sk