Súťažte s BUBLINKOU o voľné vstupy

Adresa Masarykova 22, 08001 Prešov Email bublinka@centrum-bublinka.sk Telefón 0908808725 Web www.centrum-bublinka.sk

Vložte do rúk svojich detí farbičky a nechajte ich vyhrať voľný vstup do nášho detského centra BUBLINKA v Prešove na Masarykovej 22. Zúčastnite sa súťaže a vyhrajte!!! Tešíme sa na Vás!

Vyhlasujeme Veľkú jesennú súťaž o voľné vstupy na naše detské ihrisko BUBLINKA a o iné zaujímavé ceny.

Nechajte svoje dieťa nakresliť alebo namaľovať obrázok na tému:

„Ako som sa zabával/a v BUBLINKE!!!“

Obrázok prineste do BUBLINKY a ste v súťaži.

Podmienky súťaže:

1. Obrázok musíte priniesť do BUBLINKY osobne. Na zadnú stranu napíšte meno a vek dieťaťa a telefónny kontakt na rodiča.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť deti do veku 12 rokov. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

a) deti do veku 5 rokov

b) deti od 6 do 12 rokov

3. Víťazov súťaže vyberie usporiadateľ súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne na Mikuláša dňa 6.12.2013. Výhercovia budú o výhre informovaní telefonicky. Výhru si musí každý výherca osobne prevziať v BUBLUNKE.

4. Víťazné a ďalšie pekné obrázky budú vystavené priamo v centre BUBLINKA a na internetovej a facebookovej stránke BUBLINKY. Prinesením obrázka do súťaže súťažiaci súhlasia so zverejnením obrázkov.

 

http://www.centrum-bublinka.sk

 

 


Zdroj: www.centrum-bublinka.sk