Súkromné centrum voľného času a Hudobná škola YAMAHA | Banská Bystrica

Privátne školské zariadenie zamerané na mimoškolské (jazykové, hudobné, umelecké, športové…) aktivity detí, mládeže a dospelých.

imageProstredníctvom našich rôznorodých programov poskytujeme všetkým – bez ohľadu na vek – vedomosti a skúsenosti z oblasti cudzích jazykov, výtvarného a literárno-dramatického umenia, rôznych tanečných štýlov, ale aj intelektuálne a športové vyžitie. Pobočka renomovanej Hudobnej školy YAMAHA zabezpečuje kvalitné vzdelávanie a rozvoj hudobných schopností a prirodzeného talentu.

 

Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích programov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov. Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, zodpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ boli optimálne využité. Mladiství aj dospelí môžu prostredníctvom rozmanitých nástrojov uskutočniť svoje priania z akýchkoľvek hudobných žánrov od baroka po rock. Už po desaťročia je našim heslom „Učenie je radosť“.

image

Krúžky pre najmenších

  • robik (pre deti od 4 – 18 mesiacov)
  • prvé krôčiky k hudbe (od 18 mesiacov – 4 rokov)
  • rytmické krôčiky (od 4 – 6 rokov)
  • angličtina (4 – 6 r.) – vyučovanie hravou formou a tvorivou činnosťou
  • nemčina (4 – 6 r.) – základy nemčiny hravou formou založenou na opakovaní s pomocou kresby, riekaniek, pesničiek a hádaniek
  • výtvarný (4 – 6 r.) – získavanie zručností pri osvojovaní si výtvarných techník: maľba, kresba, grafika, práca s materiálom
  • gymnastika (4 – 6 r.) – základné gymnastické prvky, koordinácia, držanie tela, pohybové hry
  • hip hop

SCVČ nájdete v priestoroch ZŠ (vchod „od Potoka“, resp. od Sládkovičovej ulice) na Radvanskej 1 v Banskej Bystrici.

Zdroj: www.volnycasbb.sk