Súkromná materská škola Detská škôlka

Adresa Komenského 16, 90028 Ivanka pri Dunaji Email detskaskolka@detskaskolka.sk Telefón +421 911 865 408 Web

Sme jedna veľká rodina, ktorá dbá v prvom rade na zdravie svojho prostredia v ktorom detičky trávia svoj deň. Zdravé dieťa = šťastné dieťa 🙂

Sme súkromné predškolské zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné, odborné a systematické vzdelávanie a starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov s celodennou prevádzkou v pracovných dňoch od 6:30 – 17,30 hod. Sme jediná súkromná materská škola v Ivanke pri Dunaji, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení schválený z Ministerstva školstva SR. V našej MŠ je výchovným jazykom slovenský jazyk. SMŠ pôsobí v rodinnom domčeku, kde je útulne zariadené trieda, spálňa, jedáleň s kuchynkou, šatňa, a sociálne zariadenie. Snažíme sa priblížiť domácemu prostrediu, z ktorého dieťa prichádza.

AKTIVITY:

tvorive

Tvorivé dielničky

Tvorivé dielničky vedú naše pani učiteľky Petra Pšenčíková a Patrícia Lenharčíková. Všetko je prispôsobené veku dieťaťa. Cieľom tvorivých dielničiek je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku.

ZOBRAZIŤ VIAC

hudobna

Hudobná výchova

Hudobnú výchovu u nás vyučuje externá pani učiteľka Zuzana Andrejová, ktorá je zároveň aj autorkou 1.hudobného šlabikára na Slovensku. Hodinu mávame 1 x do týždňa, učíme sa dychové cvičenia, tancujeme a za sprievodu klavíra.

ZOBRAZIŤ VIAC

anglina

Anglický jazyk

Anglický jazyk u nás vyučuje externá pani učiteľka Silvia Dravecká Bobošíková. Vyučuje sa formou Hocus&Lotus je to viac ako metóda, je to vzdelávací program, ktorý podporuje okrem znalostí cudzieho jazyka.

ZOBRAZIŤ VIAC

tanecna
Pripravujeme rôzne akcie kde radi zapájame aj rodičov:
tekvičkový večer, halloween party, vianočná besiedka, fašiangový karneval, deň matiek, deň otcov, deň detí, Veľká noc, výlety a mimoškolske aktitivy. Škôlku navštevujú rôzne divadielka, kúzelníci či speváci. Detičky ktoré navštevujú našu škôlku majú aj vlastné narodeninové oslavy zdarma.