ŠPORT HROU, občianske združenie

Adresa Vlčie hrdlo 56, 82107 Bratislava Email sporthrou@sporthrou.sk Telefón +421903787771 Web www.sporthrou.sk

Ale ŠPORT HROU je v niečom „iný“. Ponúkame voľno-časovú pohybovú aktivitu pre deti vo veku od 4-15 rokov. Deti budú športovať pod vedením skúsených trénerov, kde sa hravou formou naučia základné pohybové zručnosti ako sú behanie, hádzanie, skákanie a budú rozvíjať pohybové schopnosti, rýchlosť a obratnosť.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/80980638/untitled.jpg

 

Športový klub pre deti ŠPORT HROU je občianske združenie založené  na účely rozvíjania masovej telesnej výchovy a športu detí a mládeže, podporu športových aktivít, na efektívne a organizované využitie voľného času detí a mládeže, systematickú všeobecnú športovú prípravu, vytvorenie optimálneho predpokladu pre zdravý a duševný vývoj detí, vytvorenie pozitívneho postoju k pohybu a k svojmu telu, ako aj možný výkonnostný rast, a odbornú trénerskú starostlivosť.

 

Cieľom je ponúknuť deťom a ich rodičom zmysluplne využiteľnú voľno-časovú  pohybovú aktivitu. Nejde o to,  aby sa deti stali profesionálmi, ale je to hlavne služba pre rodičov, ktorí hľadajú pre svoje deti krúžok zameraný na všestrannú pohybovú aktivitu. Dnešná ponuka krúžkov je veľmi pestrá od hokeja, tenisu, futbalu cez kreslenie, keramiku, hudbu až po tanec.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/80980638/p003.jpg

 

Ale ŠPORT HROU je v niečom „iný“. Ponúkame voľno-časovú pohybovú aktivitu pre deti vo veku od 4-15 rokov. Deti budú športovať pod vedením skúsených trénerov, kde sa hravou formou naučia základné pohybové zručnosti ako sú behanie, hádzanie, skákanie a budú rozvíjať pohybové schopnosti, rýchlosť a obratnosť. V začiatkoch, nie sú deti nútené k špecializácií, a preto by mali  vedieť ťažiť zo svojej jedinečnej a nespornej výhody, ktorou jevšestrannosť. Šprint, behanie, hádzanie, skákanie, to sú pohybové aktivity, ktoré sú základom nielen pre jednotlivé disciplíny v atletike ale aj pre ostatné športy. A tu sa to začne uberať smerom, ktorý si zvolí každý sám. Buď sa zamerajú na atletiku, alebo sa ich talent vykryštalizuje pre iný druh športu, alebo jednoducho sa budú športovým hrám venovať len rekreačne a my im ukážeme prirodzenú cestu k športu, k pohybu a upevneniu zdravia.

 

Základným cieľom združenia ŠPORT HROU je:

 • podporovať rozvoj a výchovu detí a mládeže
 • rozvíjať všeobecný pohybový potenciál detí a mládeže
 • činnosť športových hier, gymnastika, atletika, plávanie a lyžovanie s podporou a využívaním atletických pomôcok
 • vytvorenie primeraných podmienok na zabezpečenie tréningového procesu
 • organizovanie spoločenských športových súťaží
 • organizovanie športových táborov
 • vytváranie podmienok pre činnosť mladých talentovaných športovcov a pre realizáciu nových   projektov
 • organizovať prezentačné športové akcie a podujatia, na ktorých by sa prezentovali deti, mládež, športovci.
 • organizovať výmenné stretnutia s mladými športovcami z iných krajín
 • akýmkoľvek spôsobom rozširovať pôsobnosť súčasného športového potenciálu medzi širokou verejnosťou
 • podporovať akékoľvek športové a pohybové aktivity detí a mládeže, športovcov
 • budovať rozvoj talentovaných a športovo nadaných detí a mládeže

Občianske združenie“ ŠPORT HROU  spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami a grantovými spoločnosťami, s domácimi a zahraničnými vrcholovými športovcami a reprezentantmi.

Zdroj: www.sporthrou.sk