Škôlka Mamajáčik

Adresa Škultétyho 12, 08001 Prešov Email sms.mamajacik@gmail.com Telefón +421 915 872 712 Web www.mamajacik.saris.eu.sk

MAMAJÁČIK – nový a modernejší priestor pre deti. Súkromná materská škola v Prešove.

Deti sú najcennejším darom a my dospelí si stále viac uvedomujeme význam prostredia pri formovaní a zdravom vývine detskej osobnosti. Záleží iba na nás, aké prostredie im ponúkneme, ako dokážeme stimulovať ich všestranný vývin, ako vieme prispievať k celkovej pohode prostredia, v ktorom žijú. Súkromná materská škôlka Mamajáčik svojím priestorovým riešením poskytuje dostatok priestoru pre hru, učenie, pohybové aktivity, relax, odpočinok, záujmovo umeleckú činnosť pre deti aj rodičov.

Súkromná materská škola Mamajáčik sa nachádza v širšom centre Prešova. V Prešove – treťom najväčšom meste na Slovensku majú deti možnosť navštevovať Materskú školu s nadštandardným prístupom, v dvojjazyčnom prostredí, s kvalitným edukačným procesom, širokou ponukou umelecko – záujmových činnostiach a podporných ozdravovacích programoch.

 Náš pedagogický personál rešpektuje jedinečnosť každého dieťaťa, multikultúrne a sociálne rozdiely rodín. Rodičia a deti z rôznych krajín majú možnosť navštevovať Mamajáčik bez počiatočných jazykových bariér. Učiteľky plynule komunikujú v Aj. Výrazne badateľná je inovácia v oblasti informačno – multimediálnej výchovy, v ktorej využívajú digitálnu technológie v edukačných programoch a vlastných prezentáciách. Našou prioritou v tomto je kvalitný individuálny prístup. Učiteľky pracujú s malými skupinkami detí od 8 do 10 detí podľa veku.

Mamajáčik spĺňa tiež požiadavku zdravého životného štýlu realizáciou zdravotného programu „Detský vodný svet“. Pravidelnými aktivitami vo vlastných priestoroch telocvične, vírivého bazéna a sauny odstraňujeme napätie pohybového aparátu, poruchy nesprávneho držania tela, posilňujeme svalový aparát a imunitu. Deti sa na pravidelné pobyty v komplexe detského vodného sveta veľmi tešia. Je to pre nich príležitosť na príjemný relax, nové zážitky, utužovanie sociálnych vzťahov v netradičnom prostredí, bazéna, sauny, odpočivárne. Za zmienku stojí skutočnosť, že ponúkame vlastné stravovanie s bohatou ponukou ovocia, mliečnych výrobkov a pestrého pitného programu.

MŠ Mamajáčik realizuje Projekt Slniečko a Zdravotný program.

 

 

 

Zdroj: www.mamajacik.saris.eu.sk