Slobodná škôlka Sedmokráska

Adresa Dukelských hrdinov, 38 Zvolen Email sedmokraska@iwaldorf.sk Telefón +421907228449 Web www.sedmokraska.iwaldorf.sk

Chceme umožniť deťom žiť ich detský svet, svet plný obrazov a fantázie tak, že k nim budeme pristupovať s vnútornou otázkou „ako vám môžeme pomôcť robiť, cítiť, zažívať, spoznávať to v čom chcete rásť a rozvíjať sa“ a potom podľa ich záujmu vytvoriť také podmienky, ktoré im čo najviac dovolia konať to, čo si oni sami žiadajú.

Prečo si myslíme, že je náš zámer „vytvoriť alternatívnu waldorfskú škôlku“ dôležitý?

Myslíme si, že waldorfská pedagogika je odpoveďou na vzrastajúci počet problémov mladých ľudí s agresivitou, násilím, kriminalitou či šikanovaním, odbúrava odpor detí ku škole, učeniu, učiteľom i celej spoločnosti. Waldorfská škola je odpoveďou na prílišné zaťažovanie intelektu žiakov ale i rodičov, čo spôsobuje časté neurózy. Veď napríklad učiteľom, vedcom ale i top manažérom je dávno známe, že príliš veľa informácií zabíja tvorivé nápady i osobnosť. Ale deje sa v našej spoločnosti nejaká náprava? Kde tu sa na školách objavuje projektové vyučovanie „Project Education“ či zážitkové vyučovanie „Role Play Education“, hovorí sa v kuloároch o výchove k „EQ“ emocionálnej inteligencii. Ale vo waldorfských školách sa takýto spôsob výuky vedie dennodenne už takmer storočie.

 

Náš zámer: Chceme umožniť deťom žiť ich detský svet, svet plný obrazov a fantázie tak, že k nim budeme pristupovať s vnútornou otázkou „ako vám môžeme pomôcť robiť, cítiť, zažívať, spoznávať to v čom chcete rásť a rozvíjať sa“ a potom podľa ich záujmu vytvoriť také podmienky, ktoré im čo najviac dovolia konať to, čo si oni sami žiadajú. Nebudeme ich poučovať čo je správne a čo nie, ale reagujúc na ich konania a činy budeme im hovoriť, dávať najavo naše pocity, naše vnútorné prežívanie. Budeme vychovávať predovšetkým seba a okolie detí tak, aby mohli deti zažívať čo najviac zdravých vzorov, obrazov správania a čo najviac lásky.

 

Zdroj: Sedmokráska

Zdroj: www.sedmokraska.iwaldorf.sk