Škôlka pri lese v Bratislave

Adresa Kysucká 4, Bratislava Email info@skolkaprilese.sk Telefón +421948275666 Web www.skolkaprilese.sk

Škôlka pri lese je súkromná materská škôlka, poskytujúca celodennú starostlivosť pre deti predškolského veku od dvoch do šiestich rokov v čase od 7:00 do 18:00

Škôlka pri lese je súkromná materská škôlka, poskytujúca celodennú starostlivosť pre deti predškolského veku od dvoch do šiestich rokov v čase od 7:00 do 18:00 (po dohode aj dlhšie).

 

Škôlka sa nachádza v pokojnom, prírodnom prostredí bratislavského lesného parku, časť Železná studienka s ľahkou dostupnosťou autom aj MHD. Novostavba je prispôsobená potrebám detí. Škôlka je postavená so zámerom vytvoriť deťom naozajstné miesto na učenie a hranie. Triedy sú plné farieb a svetla a všetko dôležité majú škôlkari na dosah. Súčasťou areálu škôlky sú dve detské záhrady s preliezačkami (pre staršie a mladšie deti). V budove sa nachádza aj ľadová plocha (umelý ľad) s celoročným využívaním.

 

Najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa v predškolskom veku je hra a preto všetky činnosti, pedagogické aktivity a krúžky prebiehajú hravou formou. Našim cieľom je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky pre zdravý duševný a telesný rozvoj. Preto zabezpečujeme deťom dostatok pohybových a športových aktivít pod vedením kvalifikovaných pedagógov alebo špecializovaných trénerov. Na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v plnej miere využívame naše detské záhrady, ľadovú plochu, športoviská v blízkosti škôlky a prírodné prostredie lesného parku.

 

Dôležitý je individuálny prístup pedagógov k deťom a rodinná atmosféra. Preto sú deti v škôlke rozdelené podľa veku do troch tried. Počet detí v jednej triede je maximálne desať.

 

Učenie zážitkovou formou má pre deti v predškolskom veku nenahraditeľný význam. Aby získali čo najviac informácií o okolitom svete, obohacujeme pravidelné edukačné aktivity o exkurzie, divadelné predstavenia, návštevy zoologickej záhrady, múzeí, hospodárskeho dvora, besedy s ľuďmi vykonávajúcimi zaujímavé povolania, … V rámci spolupráce s rodičmi realizujeme v škôlke podujatia športového a kultúrneho charakteru ako sú: besiedky, spoločné tvorivé dielne, športovo-zábavné popoludnia, opekačky.

 

Angličtina je bežnou súčasťou všetkých aktivít v škôlke. Pre všetkých škôlkarov zaraďujeme aj pravidelné hodiny angličtiny so zahraničným lektorom. Dieťa má možnosť plnohodnotne rozvíjať svoju materinskú reč, ktorá mu ponúka množstvo rozprávok, básničiek, hier, avšak dostane možnosť naučiť sa a postupne komunikovať v cudzom jazyku, čo je pre dieťa predškolského veku oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie. Prirodzenou a hravou formou tak deti získajú výborný základ pre ďalšiu výuku cudzieho jazyka.

 

Škôlka ponúka:

 • Výchova a vzdelávanie detí od 2 rokov, od 7:00 do 18:00 hod
 • Nízky počet detí v triedach (max. 10 detí)
 • Individuálny prístup, rodinná atmosféra
 • Výučba angličtiny hravou a prirodzenou formou
 • Hodina s native speakerom 3-krát do týždňa
 • Výcvik korčuľovania, ľadová plocha v interiéri (umelý ľad) s celoročným využitím
 • Dôsledná predškolská príprava s programom pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Využívanie počítačových edukačných programov (KidSmart, Baltík, …)
 • Výchova k zdravému životnému štýlu, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu (pravidelný každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, dodržiavanie pitného režimu, správne stravovacie návyky, plnohodnotná vyvážená strava, osobná hygiena, …)
 • Všestranné aktivity a množstvo akcií (divadlá, výlety, tvorivé dielne, besiedky, …)
 • Pestrá ponuka záujmových krúžkov
 • Zápis detí počas celého roka
 • Pokojné prírodné prostredie, 2 detské záhrady s preliezkami, blízkosť lesa, športovísk, turistických a vzdelávacích chodníkov
 • Novostavba prispôsobená potrebám detí
 • Kvalifikovaný personál (učiteľky, lektori, tréneri)
 • Logopedická starostlivosť (klinický logopéd)
 • Poradenská činnosť
 • Oslavy narodenín

 

Zdroj: www.skolkaprilese.sk