Škôlka a detské centrum EKOdomček

Adresa Pluhová 44/A, Bratislava Email ekodomcek@ekodomcek.sk Telefón +421-903-303474 Web www.ekodomcek.sk

Žijeme vo veľkom a hlučnom meste a všetci dobre vieme, že naše deti potrebujú príjemné a bezpečné miesto, kde strávia čas, kedy sú mamičky a oteckovia v práci. EKOdomček je malé jednotriedne zariadenie rodinného typu.

Škôlka a detské centrum EKOdomček


Žijeme vo veľkom a hlučnom meste a všetci dobre vieme, že naše deti potrebujú príjemné a bezpečné miesto, kde strávia čas, kedy sú mamičky a oteckovia v práci. Sme malé jednotriedne zariadenie rodinného typu. Príjemné a bezpečné prostredie poskytuje dostatok priestoru na všetky aktivity detičiek pod vedením skúsených pedagógov a odborníkov z oblastí, ktoré súvisia so zdravým duševným a telesným rozvojom detí.

 

Náš EKOdomček sa riadi týmito zásadami:

 • rešpektovanie potrieb dieťatka a individuálny prístup, podpora harmonického rozvoja osobnosti dieťatka a jeho láskavé usmerňovanie, rozvíjanie estetického cítenia dieťatka v prostredí, kde kladieme dôraz na každý detail
 • budovanie zdravej osobnosti so správnymi hygienickými návykmi, podpora sebauvedomovania a uplatňovania sa vo vzťahoch s okolím
 • preferencia prírodných materiálov použitých pri zariadení a vybavení ekodomčeka, edukačné hračky rozvíjajúce jemnú motoriku a logické myslenie
 • každodenné pohybové aktivity zamerané na správne dýchanie, prevenciu chybného držania tela a zdravý telesný rozvoj
 • každodenné pohybové aktivity na čerstvom vzduchu za každého počasia – v gumáčikoch a pršiplášťoch nám nevadí ani voda, ani blato
 • starostlivý výber potravín a denná príprava kvalitnej stravy s preferenciou bio a probio potravín vypestovaných v ekologickom hospodárstve
 • zostavovanie vyváženého jedálneho lístka takým spôsobom, aby boli pokryté nutričné hodnoty primerané veku dieťatka, pitný režim bez obmedzení
 • preferencia sladenia prírodnými bioproduktami ako med a javorový sirup, denné obohatenie stravy o zdravé jadrá orechov, semienka a čerstvú zeleninu a ovocie
 • budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a zvieratkám, pestovanie nenáročných plodín detičkami, zásobovanie sezónnym ovocím a zeleninou z vlastnej záhrady na Žitnom ostrove, kde nepoužívame žiadnu chémiu, zodpovedný prístup k životnému prostrediu a jeho ochrana, pestovanie návyku separovania odpadu a šetrenia zdrojmi

Škôlka EKOdomček sa snaží poskytovať deťom čo najrozmanitejšiu škálu aktivít. Všetky aktivity sa realizujú pod vedením skúsených pedagógov a spolupracujúcich odborníkov z príslušnej oblasti. Detičky tak rastú a napredujú pod skúseným okom detskej psychologičky, detskej fyzioterapeutky, logopéda. Všetky aktivity sú starostlivo organizované s ohľadom na vek a vyspelosť dieťatka tak, aby bolo každé dieťa podporované a pozitívne motivované. Našim cieľom je, aby boli deti šťastné a veselé, aby mali zo seba dobrý pocit a aby nadviazali priateľské vzťahy.

 

Nemčina je deťom prezentovaná pri hrách, aktivitách, ale aj pri bežnej komunikácii. Tak sa deti hravou formou naučia používať nielen jednotlivé výrazy, ako farby alebo pomenovania vecí, ale celé frázy. Porozumenie a neskôr komunikácia v nemčine je teda dôsledkom vplyvu prostredia a cielených aktivít.

Z bežných denných aktivít v škôlke:

 • ranný kruh – rozprávanie o tom, ako sa dnes cítime a čo nám prinesie dnešný deň
 • telesná výchova – cvičenie a tancovanie
 • výtvarná výchova – kreslenie, maľovanie, niekedy aj rukami, alebo inými alternatívnymi technikami,modelovanie z plastelíny alebo aj hliny
 • strihanie, lepenie, ručné práce
 • hudobná výchova – spev, rytmika, zoznamovanie sa s rozličnými hudobnými nástrojmi
 • edukácia – farby, tvary, protiklady, objekty, súvislosti, materiály, činnosti, pocity a mnoho iného
 • hygiena – prečo, ako, kedy?
 • výchova k separovaniu odpadov a šetreniu zdrojmi,
 • mňam – čo je zdravé a čo nie?
 • a mnoho iných

Z aktivít v škôlke, ktoré sú organizované príležitostne v závislosti od ročného obdobia alebo záujmu:

 • pestujeme si svoje reďkovky a paradajky 🙂
 • stretnutia so zvieratkami
 • besiedky
 • oslavy narodenín – tortu pečú naše deti
 • divadielko
 • karneval
 • a mnoho iných

Zdroj: www.ekodomcek.sk