SCVČ Trakovice

Adresa Trakovice 10 Trakovice, Trakovice Email cvc@cvctrakovice.sk Telefón +421907327474 Web www.cvctrakovice.sk

CVČ zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti.

CVČ zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a lektori prostredníctvom :

 • pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch (krúžkoch),
 • príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorazových alebo cyklických podujatí,
 • individuálneho prístupu k talentovaným alebo zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži,
 • spontánnej činnosti formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí a mládeže,
 • prázdninovej činnosti formou stálych, putovných, víkendových táborov a sústredení,
 • záujmového servisu pre deti, mládež i dospelých,
 • športových, vedomostných, predmetových a talentových súťaží.

Krúžky:

 

Oblasť – jazyky

 • Anglický jazyk Základy anglického jazyka

 

Oblasť – prírodné vedy

 • Krúžok mladých priateľov poľovníctva Spoznávanie prírody a jej ochrana

 

Oblasť – kultúra a umenie

 • TRAKOVNÍČEK – divadelný krúžok Divadelný krúžok pre deti a mládež
 • GATRIČKA – ľudový tanec Zachovávanie starých zvykov, tradícií
 • FUNKY DANCE – moderný tanec Hýbeme sa v rytme disco a hip-hop
 • Výtvarný Rôzne techniky práce s materiálom

 

Oblasť – telovýchova a šport

 • Stolný tenis Príprava na majstrovstvá škôl
 • Športový krúžok V zdravom tele – zdravý duch
 • Streľba zo vzduchovej pušky Základy streľby zo vzduchovej pušky
 • Futbal/Florbal Príprava na majstrovstvá škôl
 • Gymnastika Ohybnosť, presnosť a úsilie
 • Šach Logika

 

Kluby

 • Klub Vareška Varenie, pečenie jednoduchých koláčikov
 • Klub CVČ Hry, zábava, disko, pohoda

Zdroj: www.cvctrakovice.sk