Rodinné centrum Rodinná rozprávka | Žilina

Adresa Prevádzka: Rodinné Centrum Rozprávka, 1 Žilina Email rodinnarozpravka@gmail.com Telefón 0907 890 038 Web www.rodinnarozpravka.eu

Občianske Združenie Rodinná Rozprávka otvorilo v roku 2010 Rodinné Centrum Rozprávka v Žiline. V súčasnej dobe realizujeme pravidelné aktivity sociálno-vzdelávacieho charakteru pre všetky vekové skupiny, prednášky a kurzy v závislosti od potrieb detí a ich rodičov.

Od tohto obdobia sa v našej činnosti vyprofilovali dve hlavné línie. Prvú líniu tvoria aktivity pre deti predškolského a  druhou líniou je činnosť pre ich rodičov, starých rodičov a ďalších dospelých. Zároveň tieto dve línie spájame a vytvárame spoločné akcie.

Občianske Združenie Rodinná Rozprávka vzniklo v roku 2006, na podnet niekoľkých mladých žien, ktoré sa rozhodli dôkladne pripraviť na príchod svojich budúcich detí a tak získať kvalitné informácie, ktoré budú mať priaznivý prínos na zdravie ich dieťatka a zároveň podporia sociálno-spoločenské potreby ich samých.

Poslaním Občianskeho Združenia Rodinná Rozprávka je:

a/ príprava žien na materstvo a rodičovstvo

b/ osveta a poradenstvo v oblasti dojčenia

c/ všestranná pomoc rodinám s deťmi pri výchove, vzdelávaní  a  sebavzdelávaní

d/ práca s deťmi a mládežou zameraná na rozvoj  osobnosti a tvorivosti

e/ vytvorenie prostredia pre oddych a relax

f/ propagácia, príprava a činnosť aktivít na vzrast priaznivého kultúrneho a spoločenského prostredia

Združenie ponúka rôzne aktivity pre rodičov s deťmi ale aj tehotné ženy a mamičky. Tiež sa môžete zapojiť do rôznych kurzov, ktoré naše centrum organzuje.

Zdroj: www.rodinnarozpravka.eu