Rodinné centrum Južanček | Trenčín

Adresa Východná 9, 91108 Trenčín Email evamarekova12@gmail.com Telefón 0907 531 000 0907 584 683 Web rc-juzancek.webnode.sk

Rodinné centrum Južanček je priestorom pre celú rodinu, ale predovšetkým pre rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Cieľom centra je poskytovať priestor pre tých, ktorí sa pri výchove svojich detí dostanú do sociálnej izolácie, aby mali šancu na kvalitný a plnohodnotný život spolu so svojimi najbližšími.

Rodinné centrum Južanček ponúka svojim návštevníkom priestor pre individuálne i skupinové aktivity. Okrem návštevy herne ponúka mamičkám možnosť v príjemnom prostredí prebaliť alebo nakŕmiť svoje dieťa. Pre malých návštevníkov sa pripravujú pravidelné výtvarné tvorivé dielne, objaviteľské stretnutia, jazykové kurzy, cvičenia, či cesty do sveta rozprávok.

 

Rodinné centrum Južanček je určené predovšetkým deťom a rodičom na rodičovskej dovolenke, ktorí sa starajú o svoje deti. Svoje uplatnenie tu perspektívne nájdu aj deti a dospelí s rôznym typom telesného, či mentálneho postihnutia ako aj starší občania, aby bolo naplnené poslanie centra spájať všetky generácie a sociálne skupiny obyvateľov.

 

Aktivity pre deti:

Detská herňa – priestory herne tvorí veľká miestnosť, ktorá návštevníkovi ponúka jednu veľkú detskú izbu plnú hračiek
Južančekova dielnička – pravidelné tvorivé stretnutie, na ktorom sa deti od najmenších zoznamujú s výtvarným umením. Deti pracujú spolu so svojimi rodičmi pod vedením odborného lektora. Podujatie je určené deťom od dvoch rokov.
Rozprávkovo – je pásmo zostavené z riekaniek, básničiek a predovšetkým rozprávok. Podujatie si kladie za cieľ rozvíjať v deťoch elementárne literárne zručnosti. Deti sa majú možnosť aktívne zapájať do deja rozprávky alebo príbehu a tak lepšie spoznať jeho obsah.
Južančekovo divadielko –  rodičmi organizované, nacvičené a hrané predstavenia s postupným zapájaním detí do deja.
Cvičenie na fitloptách – cvičenie pre najmenšie detičky ( od troch mesiacov) a ich mamičky

 

Aktivity pre rodičov:

Južančekova dielnička pre maminy a ocinov – séria tvorivých stretnutí, kde sa rodičia naučia niektoré nové techniky a dozvedia sa čo-to aj o svete výtvarného umenia.
Južančekov blšák – pravidelné burzy detského ošatenia a detských potrieb.
MAMA – klub – priestorom pre všetky mamy bez rozdielu veku, ktoré sa vedia podeliť o svoje skúsenosti pri výchove detí.
Mommies english klub – debata mamičiek v anglickom jazyku, na úrovni nezáleží
Psychologické poradenstvo – odborné poradenstvo pre rodičov o problémoch pri výchove detí.

 

 

 

Cenník:

Vstup do herne
(na každú začatú hodinu pre rodinu)
0,50 15,06
Južančekova dielnička
(jednorazové vstupné, za dieťa)
1,- 30,126
Rozprávkovo
(jednorazové vstupné, za dieťa staršie ako rok)
0,50 15,06
Južančekovo divadielko
(jednorazové vstupné, za dieťa staršie ako rok)
0,50 15,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: rc-juzancek.webnode.sk