Rodinné centrum Drobček | Námestovo

Adresa Štefánikova 250/4 Námestovo 02901, Námestovo Email info@rcdrobcek.sk Telefón 0911/776210 Web www.rcdrobcek.sk

Rodinné centrum Drobček e priestorom pre celú rodinu, ale predovšetkým pre rodičov na materskej, alebo rodičovskej dovolenke. Usilujeme sa o to, aby sme v Námestove vytvorili silnú a pevnú rodinnú komunitu postavenú na vzájomnej spolupatričnosti, či zdieľaní každodenných starostí i radostí.

Vzniklo ako iniciatíva skupiny rodičov, ktorí sa rozhodli založiť v Námestove materské centrum. Koncepcia centra sa však rozšírila aj na ostatné skupiny obyvateľov, nielen mamičky s deťmi a tak vznikla idea rodinného centra.

 

Hlavným cieľom je dnes prevádzkovanie RC Drobček, kde svoj priestor môžu nájsť všetci obyvatelia Námestova. RC Drobček ponúka svojim návštevníkom priestor pre individuálne i skupinové aktivity.

 

Okrem pravidelných aktovít Drobček organizuje Drobček spoločné akcie ako karnevaly, opekačky, výlety a iné akcie o ktorých sa dozviete viac na ich stránkach www.rcdrobcek.sk

 

Pravidelný program Rodinného centra Drobček:

Pondelok 9:30-10:30 Angličtina pre deti
15:15-16:00 Angličtina pre deti ( od 3 – 5 rokov)
16:00-18:00 Tvorivá dielňa pre deti od 4 rokov
18:00-20:00 Kurz pre tehuľky
Utorok
Streda 10:00-12:00 Detská herňa s riekankami
Štvrtok 8:30-9:30 Hudobno-pohybové cvičenia (11 – 20 mesiacov)
9:30-10:30 Hudobno-pohybové cvičenia (20 – 36 mesiacov)
10:30-11:30 Hudobno-pohybové cvičenia (20 – 36 mesiacov)
11:30-12:30 Hudobno-pohybové cvičenia (7 – 10 mesiacov)
12:30-13:30 Hudobno-pohybové cvičenia (2 – 6 mesiacov)
16:30-17:30 Hudobno-pohybové cvičenia (3 – 5 rokov)
20:00-21:30 Modlitby matiek
Piatok 15:00-16:30 Podporná skupina dojčenia (každý druhý piatok v mesiaci )
19:00-21:30 Tvorivá dielňa pre dospelých

Zdroj: www.rcdrobcek.sk