RC Obláčik | Bratislava-Lamač

Adresa Heyrovského 2, 84103 Bratislava IV. - Lamač Email mcoblacik@materskecentra.sk Telefón +421 910 603 277 Web www.oblacik.sk

Mamičky, oteckovia, babičky aj dedkovia, milí susedia, príďte medzi nás, do rodinného centra Obláčik, oddýchnuť si a zabaviť sa v útulných priestoroch herne a ešte krajšej záhrady.

Obláčik, rodinné centrum v Lamači, združuje mamičky na materskej dovolenke, ale i pracujúce mamičky, oteckov, starých rodičov a iných sympatizujúcich občanov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Bolo založené ako občianske združenie 9.5.2003 a odvtedy slúži komunite detičiek a ich rodín, organizuje pre ne rozmanité aktivity, pravidelné kurzy, herne a širokú škálu jednorazových akcií.

Cieľom rodinného centra je vytvárať priestor pre stretávanie sa, diskusiu, neformálne rady, vzájomnú pomoc a podporu. Rodičia iste ocenia, že v príjemných priestoroch centra môžu spoločne rozvíjať svoje manuálne zručnosti, pohyb a spoločné hry. Nemenej zaujímavé je vzdelávanie sa prostredníctvom odborných prednášok a kurzov v oblastiach pedagogiky, medicíny, psychológie a podobne. Záujemcom sa naskytá možnosť sebarealizácie v rámci svojej profesie, ale aj vlastných záujmov. Súčasne tak môžu obohatiť iných.

Rodinné centrum Obláčik financuje svoju činnosť predovšetkým z členských príspevkov, dotácií a príjmov z 2% dane a je členom Únie materských centier. Funguje aj vďaka podpore mestskej časti Bratislava – Lamač.

Zdroj: www.oblacik.sk