RC Macko (Bratislava – Dúbravka)

Adresa Sekurisova ulica 12, Bratislava-Dúbravka Email mcmacko@mcmacko.sk Telefón 0940812711 Web mcmacko.sk

Macko, materské centrum v Dúbravke, ponúka príjemne a kreatívne strávenie voľných chvíľ nie len pre mamičky a ich ratolesti, ale aj pre oteckov a starých rodičov.

Priestory Materského centra Macko, kde sa pravidelne stretávame, sa nachádzajú v budove Dúbravskej knižnice na Sekurisovej ul. 12 v Dúbravke, blízko obchodného domu Saratov.

 

image

Občianske združenie RC MACKO bolo založené 14.2.2002 ako mimovládna, nezisková organizácia, sme členom Únie materských centier. Naše IČO je 30790824.

V RC MACKO sa stretávajú najmä mamičky na MD a RD a najmenšie deti, ale vítaní sú aj oteckovia, budúce mamičky, starí rodičia.

Poslaním RC MACKO je prinavrátenie celospoločenského uznania a rešpektu materstvu, odstránenie stereotypu a izolácie počas krásnej, ale často vyčerpávajúcej starostlivosti o dieťa.

RC Macko funguje na báze dobrovoľníctva a všetky aktivity robia členovia a členky bez nároku na odmenu. Na každodennom chode RC Macko sa pravidelne podieľa približne 15 mamičiek, oteckov a ďalších rodinných príslušníkov, čo predstavuje za sedem rokov činnosti tisíce dobrovoľnícky odpracovaných hodín.


RC MACKO ponúka rodinám:

 • oživenie/spestrenie života počas MD a RD
 • vzdelávanie, relax, priestor pre sebarealizáciu
 • príležitosť plnohodnotne tráviť voľný čas
 • prednášky, kurzy, diskusie na témy z oblasti medicíny, výchovy a rodičovstva, životosprávy
 • kultúrno-zábavné podujatia pre celé rodiny (divadielka, koncertíky, karnevaly, oslavy Dňa matiek, Dňa otcov, MDD, Mikuláša a pod.)
 • burzy detských odevov a hračiek
 • ďalšie aktivity

Čo ponúka RC Macko deťom:

 • môžu sa zahrať s novými kamarátmi a peknými hračkami
 • môžu rozvíjať svoju manuálnu a pohybovú zručnosť, tvorivosť (maľovanie, kreslenie, modelovanie, spievanie) a zmysel pre rytmus a hudbu
 • adaptujú sa na detský kolektív pred nástupom do materskej škôlky

Viete, že:

 • máme vlastnú hymnu?
 • máme vlastné kluby a krúžky, kde sa môžu realizovať nielen detičky, ale aj rodičia?
 • sme zrenovovali nové priestory a otvorili moderné detské ihrisko?
 • sme rozšírili naše aktivity a naša návštevnosť oproti minulému roku vzrástla takmer o 100%?

Náš program nájdete:

 • na letákoch v našich priestoroch
 • v regionálnych médiách (Dúbravský spravodajca, Dúbravská televízia)
 • na stránke Únie materských centier www.materskecentra.sk
 • a na tejto webovej stránke

 

Stretávame sa pravidelne každý pracovný pondelok a štvrtok v čase od 9.30 h do 11.30 h, okrem sviatkov a letných prázdnin (júl a august). Vždy od 9.30 h máme voľnú herňu pre deti od 10.00 h začína program (či už prednáška alebo program pre deti). Organizujeme aj rôzne akcie.

 

Bližšie informácie získate v programe.

Vstupné pre rodinu a deň je 1,5- €.

Zdroj: mcmacko.sk